Do oglądania spektakli dziecięcych i młodzieżowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, rodziców z dziećmi oraz grupy przedszkolne i szkolne. Regulamin dostępny poniżej.

Wstęp wolny. Większe grupy prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc: 535 029 009.

      karuzela 1       karuzela 2         Karuzela Marzeń 2

Regulamin Karuzeli Marzeń 2017

 1. Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich „Karuzela Marzeń” odbędzie się 13 czerwca 2017 roku w Michałowicach (sala widowiskowa na I piętrze budynku Biblioteki Publicznej, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice).
 2. Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 1.  Celem Festiwalu jest:

– prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych,

– inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej,

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla instruktorów i animatorów kultury,

– rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.

 1. Przegląd adresowany jest do amatorskich dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych, (do 16 roku życia) działających w szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach kultury, oświatowo-wychowawczych  województwa małopolskiego.
 2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 czerwca 2017 roku na adres: Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach Plac J. Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice lub e-mail  sylwia@ckip.com.pl, osoba kontaktowa: Sylwia Szczupak tel. 535 029 009, tel. 12 388 50 71.
 3. Organizator przyjmuje zgłoszenia do wyczerpania LIMITU MIEJSC. DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń zostanie skrócony w przypadku wyczerpania limitu miejsc).
 4. Forma prezentacji teatralnej jest dowolna.
 5. Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 30 minut, a czas na montaż i demontaż scenografii to  10 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane
 6. Kolejność występów ustala organizator.
 7. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez jury, które przyzna miejsca oraz nagrody.
 8. Organizator nie pobiera opłaty akredytacyjnej, natomiast koszty przyjazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy. Szczegółowe informacje:
  tel. 535 029 009, tel. 12 388 50 71 lub drogą mailową: sylwia@ckip.com.pl
 1. Organizator: Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice.
 1.  Liczba uczestników w zespole nie powinna przekroczyć 15 osób, jeśli przekracza, prosimy o kontakt.
 1. Szczegółowe informacje na temat „Karuzeli marzeń” (w tym ewentualne zmiany w regulaminie) dostępne będą na stronie www.wmichalowicach.pl
 1. Zespół biorący udział w Festiwalu wyraża zgodę na wykorzystanie zdjęć i nagrań filmowych z Festiwalu na potrzeby Organizatora.
 2. Placówki zgłaszające zespoły do udziału oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na rejestrację spektakli lub ich fragmentów na współcześnie dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie dla potrzeb organizatora.
 3. Grupy biorące udział w Festiwalu ubezpieczają się na koszt własny.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Karta Zgłoszenia do pobrania tutaj lub do skopiowania poniżej: Karta zgłoszenia Karuzela Marzeń 2017

KARTA ZGŁOSZENIA

Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich

KARUZELA MARZEŃ  2017         

1.Nazwa zespołu

2.Skład zespołu (imię i nazwisko uczestników oraz data urodzenia)

 1. Informacja o zespole (rok założenia, udział w przeglądach i festiwalach
 1. Imię i nazwisko instruktora, telefon kontaktowy
 1. Instytucja patronująca lub wysyłająca zespół (adres, telefon, e-mail, powiat, województwo)

Informacje o spektaklu

 1. Tytuł
 1. Scenariusz
 1. Reżyseria
 1. Opracowanie muzyczne
 1. Opracowanie plastyczne
 1. Czas trwania spektaklu
 1. Czas przygotowania zespołu do spektaklu (montaż i demontaż sceny nie może przekroczyć 10 min)
 1. Potrzeby zespołu (sprzęt, nagłośnienie)
 1. Opis spektaklu oraz proponowany przedział wiekowy grupy docelowej odbiorców

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

podpis instruktora/opiekuna                                                         * pieczątka instytucji delegującej

ZAPROSZENIE KARUZELA MARZEŃ