Weź udział w naszym wakacyjnym konkursie, przyślij do nas krótkie opowiadanie opisujące jeden, wyjątkowy dzień z wakacji. Mile widziane zdjęcia i rysunki 🙂 Konkurs trwa od 21 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

Regulamin konkursu „Jeden dzień z życia urlopowicza

1. Organizatorem konkursu jest:
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 2
32-091 Michałowice
tel. 12/388-50-37
e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl

2. Termin i miejsce sposób prac:
21 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
bpgm@michalowice.malopolska.pl

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek. Uczestników dzielimy na kategorie wiekowe.
– Kategoria I: dzieci (do 12 lat)
– Kategoria II: młodzież (13- 17 lat)
– Kategoria III: dorośli (powyżej 18 lat)

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno
opowiadanie.

5. Opowiadanie powinno opisywać jeden, wyjątkowy, wakacyjny dzień spędzony w dowolnym miejscu: na wyjeździe, w domu itd. w zależności od tego, gdzie uczestnik konkursu spędza wakacje.

6. Praca konkursowa może zawierać maksymalnie 400 słów i może być wzbogacona o zdjęcia i rysunki.

7. Składając pracę konkursową (w formie mailowej), należy podać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, wiek,
klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim), która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
e-mail: b
pgm@michalowice.malopolska.pl

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18 września 2018 r. na stronie biblioteki
http://wmichalowicach.pl/biblioteka/ i na naszym facebooku.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

10. W skład jury wchodzą:
Anna Boczkowska – dyrektor biblioteki
Sylwia Senissonredaktorka naczelna Gazety Gminy Michałowice
Iwona Dyląg – pracownik biblioteki

1
1. Kryteria oceniania prac:
Styl, pomysłowość, humor, zgodność z tematyką konkursu.

12. Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa, rozwój kreatywności, rozwój umiejętności
piśmienniczych.

13. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację prac na stronach Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice z siedzibą w Michałowicach, przy Placu Józefa Piłsudskiego 2.
Zgoda dotyczy przetwarzania danych w celach związanych z organizacją Konkursu „Jeden dzień z życia urlopowicza”