Weź udział w naszym wakacyjnym konkursie, przyślij do nas krótkie opowiadanie opisujące jeden, wyjątkowy dzień z wakacji. Mile widziane zdjęcia i rysunki 🙂 Konkurs trwa od 21 czerwca do 31 sierpnia 2018 r.

Regulamin konkursu „Jeden dzień z życia urlopowicza

1. Organizatorem konkursu jest:
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 2
32-091 Michałowice
tel. 12/388-50-37
e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl

2. Termin i miejsce sposób prac:
21 czerwca – 31 sierpnia 2018 r.
bpgm@michalowice.malopolska.pl

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek. Uczestników nie dzielimy na kategorie wiekowe.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedno
opowiadanie.

5. Opowiadanie powinno opisywać jeden, wyjątkowy, wakacyjny dzień spędzony w dowolnym miejscu: na wyjeździe, w domu itd. w zależności od tego, gdzie uczestnik konkursu spędza wakacje.

6. Praca konkursowa może zawierać maksymalnie 400 słów i może być wzbogacona o zdjęcia i rysunki.

7. Składając pracę konkursową (w formie mailowej), należy podać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, wiek,
klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych (dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim), która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

8. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
e-mail: b
pgm@michalowice.malopolska.pl

9. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18 września 2018 r. na stronie biblioteki
http://wmichalowicach.pl/biblioteka/ i na naszym facebooku.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

10. W skład jury wchodzą:
Anna Boczkowska – dyrektor biblioteki
Sylwia Senissonredaktorka naczelna Gazety Gminy Michałowice
Iwona Dyląg – pracownik biblioteki

1
1. Kryteria oceniania prac:
Styl, pomysłowość, humor, zgodność z tematyką konkursu.

12. Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa, rozwój kreatywności, rozwój umiejętności
piśmienniczych.

13. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację prac na stronach Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice z siedzibą w Michałowicach, przy Placu Józefa Piłsudskiego 2.
Zgoda dotyczy przetwarzania danych w celach związanych z organizacją Konkursu „Jeden dzień z życia urlopowicza”