REGULAMIN

1. Eliminacje Gminne 66. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego są skierowane do uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu gminy Michałowice. 

2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nieprezentowanego na poprzednich konkursach. 

3. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie dokładnie i czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa oraz Zgody RODO do dnia 6 kwietnia 2021r. Kartę zgłoszenia (do pobrania poniżej) prosimy przesłać mailem na adres: biuro@ckip.com.pl   lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora (Centrum Kultury i Promocji, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice).

4. Karta zgłoszenia powinna być podpisana przez uczestnika konkursu oraz rodzica jako osobę pełnoletnią. 

I.TURNIEJ RECYTATORSKI

1. Uczestnicy występują w kategoriach wiekowych:

• dzieci ze szkół podstawowych w trzech kategoriach: – klasy I-III – klasy IV-VI  • klasa VII, VIII   • młodzież szkół ponadpodstawowych

2. Repertuar uczestników ujęty na karcie zgłoszenia obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: prozę oraz dwa utwory poetyckie. 

3. Do wykonania uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki.

Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut! Uczestnik nie powinien używać rekwizytów.

 II. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.

 2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

III. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

1. Uczestnicy – tylko soliści – występują bez podziału na kategorie.  2. Repertuar obejmuje: – 3 utwory śpiewane – 1 utwór recytowany.  3. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady: – wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej; – przynajmniej jeden utwór musi być oryginalny, tzn. mieć nowo skomponowaną muzykę; – uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.  4. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa). Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 10 minut.  5. Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).  6. Utwór znany i posiadający określony kształt wykonawczy podlega ocenie tylko wówczas, gdy uczestnik przedstawił nową, własną interpretację.

Jurorami w całej edycji OKR nie mogą być:

1. wykonawcy uczestniczący w konkursie;

 2. instruktorzy, których recytatorzy biorą udział w konkursie.

Jury dokonuje oceny wg następujących kryteriów:

– dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);

– interpretacja utworów;

 – kultura słowa;

 – ogólny wyraz artystyczny.

 Ostateczny werdykt jest ustalany w drodze wspólnej dyskusji Jury.

W przypadku równego podziału głosów, rozstrzygający jest głos Przewodniczącego.

Decyzja Jury jest ostateczna.

Szczegółowe informacje dotyczące eliminacji gminnych do 66. OKR dostępne są u organizatora, czyli Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, pod numerem: 535 029 009 oraz mailowo: biuro@ckip.com.pl