59. Konkurs Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej / XIX MAŁOPOLSKI KONKURS ORKIESTR DĘTYCH

Nie wybrano galeria lub galeria została usunięta

I Cele:

Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych organizowany jest celem integracji i promocji amatorskiego środowiska muzycznego Małopolski, a w szczególności orkiestr dętych. Zamierzeniem zmagań konkursowych jest podnoszenie jakości pracy artystycznej w orkiestrach dętych, ocena dorobku poszczególnych zespołów, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie poszukiwań repertuarowych, prezentacja pracy dyrygentów jak i wymiana doświadczeń.

II Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Gmina Michałowice.

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Pl. J. Piłsudskiego 2

32-091 Michałowice

lub e-mail: mirek@ckip.com.pl

TERMIN KONKURSU: 11 CZERWCA 2017 r.

MIEJSCE: AMFITEATR W WIĘCŁAWICACH

III Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 10 maja 2017 r. na wyżej wskazany adres.

UWAGA – Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszonych Orkiestr, pod warunkiem przekroczenia przewidywanej liczby zespołów – 25 Orkiestr!!!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 535 029 009 [Mirosław Warchołek].

Dopuszcza się udział orkiestr z całej Polski i zespołów zagranicznych. Orkiestry te podlegają kwalifikacji, o której zostaną poinformowane w terminie do 2 tygodni od daty zgłoszenia.

 

IV Konkurs:

 1. Orkiestry występować będą w trzech kategoriach konkursowych. O przydziale do odpowiedniej kategorii decydować będzie skład orkiestry:                                                                                 

– mała orkiestra dęta  (do 22 osób)

– średnia orkiestra dęta (od 23 do 32 osób)

– duża orkiestra dęta (od 33 osób)

 1. W zależności od liczebności zgłoszonych Zespołów, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Konkursu w dwóch kategoriach – orkiestry małe (do 25 osób) i orkiestry duże (od 26 osób).
 1. Repertuar obejmuje trzy lub cztery utwory dowolne (mile widziane kompozycje polskie oraz utwory o charakterze koncertowym). Zgłoszony repertuar nie podlega zmianie.

Prezentowany program nie może być powtórzeniem z roku ubiegłego.

ORKIESTRA NA CZAS PREZENTACJI KONKURSOWEJ UDOSTĘPNIA JURY PARTYTURY, WYCIĄGI BĄDŹ GŁOSY DYREKCYJNE WYKONYWANYCH UTWORÓW.

 1. Czas prezentacji konkursowej

Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut. Łącznie z wejściem na scenę!

 1. Kolejność prezentacji

Organizator ustala kolejność przesłuchań konkursowych na podstawie liczebności orkiestr i terminu zgłoszenia.

 1. Skład zespołu

W przesłuchaniach biorą udział wyłącznie zespoły amatorskie o stałym składzie. Fakt uczestnictwa obcych muzyków musi być zgłoszony przed występem i zapowiedziany przez konferansjera.

 1. Organizator na czas konkursu zapewnia krzesła, pulpity, zestaw perkusyjny, scenę odpowiednio zabezpieczoną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Każdemu muzykowi przysługuje jeden posiłek.

V Jury i kryteria oceny:

 1. Konkurs oceniany będzie poprzez jury powołane przez Organizatora.
 2. Każda prezentacja oceniana jest według następujących kryteriów:

– intonacja

– technika i artykulacja

– zrównoważenie brzmienia orkiestry i plastyka gry

– rytmika

– realizacja elementów muzycznych

– interpretacja i poczucie stylu

– współpraca dyrygenta z orkiestrą

– dobór repertuaru, stopień trudności i poziom realizacji

– prezencja

– ogólny wyraz artystyczny

 1. Jury zobligowane jest do podania punktacji w formie protokołu i oceny w dniu kończącym zmagania konkursowe. Ogłoszenie wyników odbędzie się 11 czerwca 2017 r. – około godziny 21.00.
 2. Decyzje jury są ostateczne.

VI Nagrody i wyróżnienia:

 Zasady przyznawania miejsc we wszystkich kategoriach:

 1. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii orkiestra otrzyma dyplom oraz nagrodę finansową lub rzeczową.
 2. Jury może przyznać nagrody dodatkowe i specjalne oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
 3. Orkiestra, która zdobędzie nagrodę Grand Prix w roku kolejnym może wystąpić na Festiwalu poza konkursem.

VII Nagrody dodatkowe:

Nagrody specjalne, wyróżnienia, nagrody publiczności przyznawane będą dodatkowo w zależności od ilości fundatorów.

VIII Dyspozycje końcowe:

W sytuacjach problematycznych Organizator rozstrzyga spory regulaminowe.

KARTA ZGŁOSZENIA poniżej lub do pobrania w pliku tutaj: Karta zgłoszenia na festiwal orkiestr dętych 2017

XVIII MAŁOPOLSKI KONKURS ORKIESTR DĘTYCH

MICHAŁOWICE – WIĘCŁAWICE 11 czerwca 2017

Orkiestra  …………………………………………………………………….………………………………………

Imię i nazwisko prezesa orkiestry …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dyrygenta orkiestry.………………………………………………………………………………

Adres orkiestry do korespondencji……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………..

E -mail …………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba członków orkiestry (przedział wiekowy) ..………………………………………………………………..

Prezentowany repertuar …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………..…………………………………………………………………………………………….

Informacje o orkiestrze………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………..……………………………………..

…………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………………………….

………………………………………………………………………………..…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(Czytelny podpis)…………………………………..