Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działanie na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

Daje on Bibliotece możliwość poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty, daje szansę na współtworzenie i wypełnienie misji jaką ma każda placówka w zamian za możliwość nabycia doświadczenia zawodowego, poznania specyfiki pracy w Bibliotece, wykazania się, spełniania własnych pasji, podzielenia się swoimi umiejętnościami, zdolnościami i zainteresowaniami.
Wolontariuszem w Bibliotece może zostać, każdy kto ukończył 13 lat, dysponuje wolnym czasem i chęcią do działania.