Księgozbiór Biblioteki Publicznej łącznie z filiami to: 36 031 pozycji książkowych, w tym:

Biblioteka w Michałowicach – 19 578 książek oraz 894 multimediów (filmy, audiobooki i programy multimedialne)

Filia biblioteczna w Raciborowicach – 10 993 książki oraz 246 multimediów (filmy, audiobooki i programy multimedialne)

Filia biblioteczna w Więcławicach – 10 921 książek oraz 245 multimediów (filmy, audiobooki i programy multimedialne)

Księgozbiór jest na bieżąco aktualizowany poprzez zakup nowości wydawniczych z różnych dziedzin. Staramy się zapewnić jak najwięcej pozycji z współczesnej literatury pięknej, ale dbamy również o rozwój księgozbiorów literatury popularnonaukowej, oraz literatury dla dzieci i młodzieży. Cały nasz katalog książkowy dostępny jest w internecie na stronie głównej Biblioteki biblioteka.wmichalowicach.pl ikona “Katalog online”

Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice oferuje użytkownikom biblioteki szeroki zakres e-usług

  1. dostęp on-line do katalogów bibliotecznych,
  2. dostęp do konta czytelnika,
  3. powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie zwrotu książek

Dostęp online do katalogów bibliotecznych

Dostęp jest możliwy ze strony internetowej biblioteki www.wmichalowicach.pl/biblioteka w katalogu online oraz www.michalowice-gbp.sowa.pl. Udostępniony jest Katalog księgozbioru biblioteki w Michałowicach oraz jej Filii w Raciborowicach i Więcławicach.

Dostęp do konta czytelnika

Czytelnicy posiadający konto w jednej z naszych bibliotek mają możliwość samodzielnego sprawdzania stanu konta czytelniczego w Internecie. Po uruchomieniu katalogu online, dostępnego na stronie  www.wmichalowicach.pl/biblioteka – w prawym górnym rogu znajduje się zakładka służąca otwieraniu konta pod nazwą „zaloguj”. Użytkownik loguje się na konto czytelnicze podając nazwisko i imię  oraz hasło. Po poprawnym zalogowaniu czytelnik ma możliwość :

  • edytowania danych – poprawienia danych teleadresowych,
  • sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów zwrotu,
  • sprawdzenia historii wypożyczeń,
  • zmienić hasło dostępu do konta.

Powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie zwrotu książek

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych książek, rozsyłane są do czytelników e-maile przypominające o zbliżającym się terminie zwrotu. Usługa ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy czytelnik poda swój adres e-mailowy i zostanie on przez pracownika biblioteki zapisany w systemie lub czytelnik sam dokona wpisu, po uprzednim zalogowaniu się na swoim koncie. System wysyła automatycznie e-maile do czytelników, którzy:

  • wypożyczyli książki i dobiega końca termin ich wypożyczenia,
  • przetrzymali książki, przypominając o konieczności zwrotu egzemplarzy,
  • zamówili w bibliotece książkę, która była w danej chwili niedostępna: po zwróceniu egzemplarza przez innego czytelnika, system wysyła e-maila do pierwszej osoby w kolejce oczekujących na książkę, zawiadamiając ją o możliwości odebrania książki w bibliotece.

Zachęcamy do korzystania z zakładki NOWOŚCI, która jest przez nas na bieżąco aktualizowana.
Korzystając z naszego katalogu dostępnego na naszej stronie lub pod  adresem http://michalowice-gbp.sowa.pl/ mają Państwo dostęp do Wolnych Lektur, które można pobrać w formacie pdf, lub jako plik mobi czy epub. Wystarczy w polu tytuł wpisać “wolne lektury”.

Oprócz książki tradycyjnej biblioteka oferuje audiobooki, filmy i programy multimedialne oraz bezpłatny dostęp do e-booków na platformie LEGIMI oraz IBUK LIBRA. Zachęcamy do lektury i jednocześnie przypominamy, że aby bezpłatnie korzystać z ibuków wystarczy pobrać w jednej z naszych bibliotek (Michałowice, Raciborowice lub Więcławice) specjalny kod/pin, który umożliwi Państwu dostęp do publikacji.

Zachęcamy wszystkich czytelników do zgłaszania (na miejscu lub e-mailem) pozycji nowości książkowych, które Państwa zdaniem powinny się znaleźć w księgozbiorze biblioteki. Będziemy uwzględniać je przy dokonywaniu kolejnych zakupów.