Został rozstrzygnięty konkurs w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”  i nasz wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a także otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1 191 215,00 zł z przeznaczeniem na adaptację zabytkowego budynku w Raciborowicach na filię biblioteczną. Program MKiDN ma przede wszystkim dofinansować działania związane z dostosowaniem budynków do potrzeb współczesnych czytelników. Należy przez to rozumieć zarówno ich wyposażenie w niezbędny sprzęt, jak i budowę, modernizację czy też odpowiednią aranżację przestrzeni w budynku oraz w jego otoczeniu.

Nasze zadanie będzie polegało na rekonstrukcji istniejącego zabytkowego budynku na filię biblioteczną w miejscowości Raciborowice. Budynek to stara, ceglana stajnia podworska, a projekt rekonstrukcji został już uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przebudowa stajni na bibliotekę będzie pierwszym etapem rewitalizacji tego terenu. Strategicznym celem naszego projektu jest wzmocnienie roli i potencjału biblioteki poprzez utworzenie nowoczesnego centrum dostępu do wiedzy i kultury, integrujące społeczność lokalną, kultywujące historię regionu i dostępnego dla wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych. Z konsultacji przeprowadzonych w ramach opracowania programu rewitalizacji wynikło iż mieszkańcy oczekują biblioteki, ale też poprawy jakości przestrzeni publicznej w centrum swojej miejscowości.

O postępach prac będziemy informować na bieżąco.