Centrum Kultury i Promocji prowadzi działalność w zakresie szerzenia kultury na terenie gminy Michałowice. Jako jednostka kultury kształtuje wśród dzieci i młodzieży pozytywny model spędzania wolnego czasu. Centrum Kultury i Promocji co dwa miesiące wydaje Gazetę Gminy Michałowice, która jest źródłem wiedzy dla mieszkańców o działalności Urzędu Gminy, akcjach kulturalnych i społecznych odbywających się w gminie. Jest ona bezpłatna i ogólnie dostępna. Instytucja organizuje konkursy tematyczne, recytatorskie, wokalne, wernisaże i wystawy, liczne koncerty i spotkania z ciekawymi osobami, organizuje i prowadzi warsztaty plastyczne, muzyczne, teatralne, komputerowe, sportowe, taneczne i inne dla wszystkich grup wiekowych: dzieci, dorosłych i seniorów. Prowadzi również kino.

Zawsze chętnie wspiera wszelkie przejawy kultury w gminie, współpracuje z orkiestrami, grupami tanecznymi i śpiewaczymi. Co roku organizuje cykliczne imprezy rekreacyjne takie jak: Piknik Wolności – Kadrówka, Maraton Rowerowy MTB Michałowice, Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich „Karuzela Marzeń”, Powiatowy Konkurs Wokalny „DO-RE-Michałowice”, Festiwal Orkiestr Dętych, Święto Kwitnącej Jabłoni, Jarmark Świąteczny. Wszystkie wydarzenia cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców.

Opłaty za zajęcia prosimy dokonywać przelewem:

Tytuł: opłata I semestr zajęć ………………………………………………… – Imię i nazwisko (uczestnika)

Kwota:……………………………..

Dane do przelewu: Bank BSR O/Michałowice 86 8589 0006 0180 0000 0143 0001

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Pl. J. Piłsudskiego 2

32-091 Michałowice