Regulamin konkursu fotograficznego „Cyknij fotkę zwierzakowi”

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (adres: Pl. J. Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice, tel. 12 388 50 71, tel. kom.  535 029 009).

 • Cele konkursu to:

– rozwijanie pasji fotograficznej;

– promowanie talentów dzieci i młodzieży;

– promowanie pozytywnych postaw wobec zwierząt.

 • Zasady konkursu

Drogi Uczestniku! Jeśli chcesz wziąć udział w konkursie, prześlij jedno zdjęcie, które w pomysłowy sposób przedstawia Twojego zwierzaka lub pokazuje, jak się nim opiekujesz, spędzasz z nim czas lub się z nim bawisz. Zdjęcie możesz wykonać sam lub jeśli zdjęcie przedstawia także Ciebie – może je zrobić ktoś inny. Nagradzamy przede wszystkim pomysł. Liczy się także estetyka wykonania zdjęcia! W mailu prosimy jednak o podanie imienia i nazwiska autora zdjęcia.

Zdjęcie wraz z formularzem zgłoszeniowym oraz zgodą RODO (do pobrania TUTAJ) prześlij na adres: sylwia@ckip.com.pl
W mailu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz wieku uczestniczki/uczestnika i kontaktu telefonicznego. Zdjęcie powinno posiadać tytuł.

 • Terminy:
  Prace fotograficzne nadsyłać można od 31 lipca. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 17 sierpnia. Informacja pojawi się na FB Centrum Kultury i Promocji z Michałowicach oraz na stronie www.wmichalowiach.pl
 • Kto może wziąć udział w konkursie?

– dzieci i młodzież w wieku do 18 lat (bez podziału na kategorie wiekowe).

 • Nagrody

Najciekawszym zdjęciom zostaną przyznane I, II i III miejsce. Laureaci miejscotrzymają nagrody ufundowane przez CKiP w Michałowicach. Galeria wybranych zdjęć z konkursu (nie tylko zwycięskich) zostanie opublikowana w Gazecie Gminy Michałowice, na FB i stronie organizatora: www.wmichalowicach.pl. Zdjęcia mogą być publikowane również w kolejnych numerach Gazety.

 • Zgłaszając się do konkursu, uczestnik oświadcza, że zapoznał się z poniższą klauzulą RODO i akceptuje jej postanowienia. W przypadku osób niepełnoletnich, taką zgodę wyrażają rodzice.

Zdjęcie oraz formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą (do pobrania poniżej) prześlij na adres: sylwia@ckip.com.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

 1. Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, z siedzibą przy Placu Józefa Piłsudskiego 1 (32-091 Michałowice),
 2. Z Administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu podać numer 12-388-76-56 lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, skierowanej na adres ckip@ckip.com.pl,
 3. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych,
  z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail iod@michalowice.malopolska.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji konkursu fotograficznego pt. „Cyknij fotkę zwierzakowi”.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem.
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania konkursu i po jego zakończeniu w celach archiwalnych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału we wskazanym konkursie.
 9. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do żądania od Administratora:
  – dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  – cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 10. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 12. Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich.