Pierwsze w tym roku spotkanie w ramach programu „Czytam sobie w bibliotece” odbyło się 9 marca 2016 r. w naszej Filii bibliotecznej w Więcławicach.
Jako pierwszą CZYTALIŚMY SOBIE książkę Rafała Witka pt. „Maja na tropie jaja”. Dzieci kolejno czytały na głos tekst, a następnie rozwiązywały zadania związane z książką (układały z rozsypanki wyrazowej logiczne zdania, rozwiązywały krzyżówki, wypełniały test).cswb
Zajęcia mają na celu:
   o   doskonalenie techniki czytania
   o   kształcenie logicznego myślenia
   o   rozwój grafomotoryki
   o   czytanie ze zrozumieniem
Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w tych pozalekcyjnych zajęciach. Są one dla nich świetną okazją zarówno do dobrej zabawy jak i zdobywania wiedzy oraz umiejętności pracy w grupie.
Kolejne zajęcia już w kwietniu.

Zapraszamy!
cswb2        cswb3       cswb4