W ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice otrzymała dofinansowanie ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa kwotę 7 500,00 złotych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Dzięki udziałowi w Programie NPRCz 2.0 wzbogaciliśmy nasze księgozbiory o 268 pozycji nowości wydawniczych.

Wszystkie pozycje zakupione w ramach realizacji zadania są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez naszych czytelników, a można je znaleźć na stronie biblioteki w katalogu online, w zakładce „Nowości w ramach NPRCz 2.0” :

https://www.michalowice-gbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=tem__Nowo%C5%9Bci+w+ramach+NPRCz+2.0+-+2023+rok&sort=bydate&view=1

Zapraszamy do lektury.