W związku z opublikowanym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia, Biblioteka Narodowa utrzymuje swoje dotychczasowe rekomendacje dotyczące działalności bibliotek.

https://lustrobiblioteki.pl/2021/06/rekomendacje-biblioteki-narodowej-dotyczace-funkcjonowania-bibliotek-w-okresie-letnim/