„Piosenka filmowa to ciekawy, odrębny i bardzo popularny gatunek muzyczny, funkcjonujący często poza filmem, nierzadko przewyższając go popularnością. Niektóre piosenki powstają specjalnie dla filmów, inne „ożywają” na nowo lub w ogóle dzięki wykorzystaniu ich w filmie czy serialu. Przeboje muzyczne bywają także inspiracją dla reżyserów filmowych („Across the Universe”) czy musicalowych („Mamma Mia”) i na ich podstawie powstają filmy. Wielką popularnością cieszą się przepiękne utwory z bajek, np. Disneya, które wykonują wielkie sławy (Mariah Carey, Selena Gomez, Elton John), a śpiewane w wielu językach cieszą się popularnością na całym świecie.

O wartości piosenek filmowych świadczy też fakt, że ich autorom i wykonawcom przyznaje się najbardziej pożądaną nagrodę filmową, czyli Oscara. Także w Polsce mamy wiele pięknych filmowych i telewizyjnych hitów takich kompozytorów jak np. Krzesimir Dębski („Dumka na dwa serca”). Zapraszamy młodych artystów z całej Gminy Michałowice do śpiewania swoich ulubionych przebojów filmowych w dowolnym języku: polskim, angielskim, włoskim czy hiszpańskim. Byle z sercem i radością!

 1. ORGANIZATOR: Szkoła Podstawowa w Wiecławicach Starych
 2. UCZESTNICY: Soliści od 6 do 18 lat
 3. TERMIN: 9 luty 2018 r. (piątek), rozpoczęcie o godz. 9:00
 4. MIEJSCE: Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych (Więcławice Stare, ul. św. Jakuba 94
  32-091 Michałowice)
 5. WYMOGI KWALIFIKACYJNE: dokładnie wypełniona karta + załącznik 1 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych)

      6.ETAPY KONKURSU:

 1. Procedura kwalifikacyjna – zgłoszenia przyjmowane są do dnia 02.02.2018 r. elektronicznie (na adres: krzysztof.lepiarczyk@zielonki.pl, z dopiskiem FILMOWE HITY 2018
 2. 05.02.2018r – ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych na facebooku Zespołu Szkół w Więcławicach Starych
 3. 09 .02. 2018 r. – przesłuchania konkursowe w grupach wiekowych. (W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników przesłuchania mogą odbyć się w innym (wcześniejszym) terminie podanym w dniu 05.02.2018r.) Ogłoszenie wyników.
 4. NAGRODY FESTIWALOWE: dyplomy, statuetki, nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatora.
 5. JURY: wykwalifikowane, niezależne jury związane zawodowo z muzyką , filmem.

REGULAMIN KONKURSU:

 1. CEL IMPREZY

  Popularyzacja piosenki filmowej i telewizyjnej, zarówno polskiej, jak i obcojęzycznej.

  Wymiana doświadczeń muzycznych i aktorskich

  Edukacja filmowa, muzyczna, estradowa

  Stworzenie warunków do prezentacji dorobku artystycznego solistów  z Gminy Michałowice oraz zaprzyjaźnionych szkół (z innych gmin).

 1. KRYTERIA OCENY

 Dobór repertuaru i jego wartość artystyczna

 Technika wokalna

 Interpretacja

 Ogólny wyraz artystyczny (wykonanie, kostium, stylizacja, ekspresja aktorska)

 1. DANE TECHNICZNE

Uczestnicy korzystają w czasie prezentacji z półplaybacków, możliwie najlepszej jakości, zapisanych w formacie Mp3. Uczestnicy mogą także śpiewać z akompaniamentem na żywo. Organizator zapewnia pianino cyfrowe, nagłośnienie (mikrofony w liczbie 2 sztuk.)

Prosimy wcześniej o przesłanie podkładów (format mp3) na adres meilowy koordynatora festiwalu.

 1. KATEGORIE WIEKOWE I WYKONAWCZE

Uczestnicy mogą występować w następujących kategoriach wykonawczych: – solista . Każdy solista wykonuje jedną piosenkę pochodzącą z filmu, bajki, musicalu, serialu bądź filmu telewizyjnego w dowolnym języku.

 1. Podział wiekowy: Soliści: Kat. 1: 6-9 lat, 2: 10-13 lat,  Kat. 3: 14-18 lat.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w podziale kategorii wiekowych w przypadku zbyt małej lub zbyt dużej liczby uczestników w danej grupie wiekowej

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uczestnicy, którzy wypełnią kartę nieczytelnie lub nie zamieszczą w niej wszystkich wymaganych informacji, nie zostaną dopuszczeni do konkursu. Prezentacja piosenki „niefilmowej” powoduje natychmiastową dyskwalifikację uczestnika. Lista osób, które zakwalifikowały się do konkursu, będzie dostępna na facebooku SP Więcałwice Stare

oraz u koordynatora festiwalu.:

 1. INFORMACJE: Koordynator festiwalu: Krzysztof Lepiarczyk,
  tel.: 696 477 268 krzysztof.lepiarczyk@zielonki.pl

Na dole strony karta zgłoszenia i zgoda na przetwarzanie danych osobowych znajdują się również w linkach do pobrania.

KARTA ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W FESTIWALU (do wydrukowania w komplecie z odpowiednim załącznikiem)

 1. IMIĘ I NAZWISKO WYKONAWCY ……………………………………………………………
 2. DATA URODZENIA ……………………………………………………………….
 3. NAZWA INSTYTUCJI DELEGUJĄCEJ: ………………………………………………………………..
 4. TYTUŁ WYKONYWANEGO UTWORU(AUTOR MUZYKI, AUTOR TEKSTU I AUTOR PRZEKŁADU, TYTUŁ FILMU,MUSICALU ITP. Z JAKIEGO POCHODZI PIOSENKA): ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..
 5. CZAS TRWANIA PREZENTACJI: …………………………………………………………………………………
 6. WYMOGI TECHNICZNE …………………………………………………………………………………
 7. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ………………………………………………………………………………….
 8. KONTAKT DO OPIEKUNA (TELEFON, ADRES MAILOWY) ………………………………………………………………………………

Załącznik 1

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 Ja, niżej podpisany/-a __________________________________________________________

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku mojego dziecka

 ___________________________________

przez Szkołę Podstawową w Więcławicach Starych, który jest ich administratorem. Dane wykorzystane będą do celów organizacji i promocji II Gminnego Festiwalu Piosenki Filmowej dla dzieci i młodzieży FILMOWE HITY 2018. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w festiwalu. Listy uczestników, zawierające dane w zakresie , listy laureatów, zawierające dane o podobnym zakresie, mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Skoły Podstawowej w Więcławicach Starych, Facebooku, YouTube oraz w prasie. Inne udostępnianie danych nie jest przewidywane. Osobie, której dotyczą dane, przysługuje prawo dostępu do treści tych danych i ich poprawienia.

 Niniejszym zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka we wskazanym powyżej zakresie i celu.

______________________________________________

Data i czytelny podpis rodzica

Dokumenty do pobrania:

Zgoda na przetwarzanie danych muzyka filmowa

karta zgłoszenia muzyka filmowa 2018