Drodzy Uczestnicy naszych zajęć!

1 marca rozpoczęliśmy II semestr zajęć, który będzie trwał do 11 czerwca. Cały czas kierujemy się aktualnymi wytycznymi i obostrzeniami. Obecnie poszczególne zajęcia kontynuujemy na tych samych zasadach, na jakich prowadzone były one w pierwszym semestrze. Zajęcia, które dotychczas były prowadzone online, będą nadal odbywać się w tej formie aż do czasu ogłoszenia możliwości ich prowadzenia w trybie stacjonarnym.

Kwoty opłat za semestr zajęć nie zmieniają się, a numer konta również pozostaje ten sam. Prosimy o wpłaty za II semestr do 10 marca. Dokonanie wpłaty jest jednoznaczne z chęcią kontynuacji zajęć. W tytule przelewu prosimy o wpisanie informacji z poniższej instrukcji.

Opłaty za zajęcia CKiP:

Bank BSR O/Michałowice 86 8589 0006 0180 0000 0143 0001

Tytuł przelewu: za zajęcia ……./semestr …. –  imię i nazwisko dziecka