Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich “Karuzela Marzeń” odbędzie się 15 czerwca 2018 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach. Serdecznie zapraszamy grupy teatralne do udziału w konkursie. Do oglądania spektakli dziecięcych i młodzieżowych zapraszamy wszystkich zainteresowanych, rodziców z dziećmi oraz grupy przedszkolne i szkolne (wstęp wolny). Większe grupy prosimy o wcześniejszą rezerwację miejsc: 535 029 009 (kolejność spektakli zostanie opublikowany na stronie wMichalowicach.pl)

Regulamin i karta zgłoszenia dostępne poniżej lub do pobrania stąd:

Regulamin Karuzeli Marzeń 2018

Karta zgłoszenia na Festiwal Karuzela Marzeń 2018

Regulamin Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Amatorskich „Karuzela Marzeń” 2018

 1. Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich „Karuzela Marzeń” odbędzie się 15 czerwca 2018 roku w Michałowicach (sala widowiskowa na I piętrze budynku Biblioteki Publicznej, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice).
 1. Organizatorem Karuzeli Marzeń jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice.
 2. Festiwal stwarza możliwość konfrontacji, wymiany doświadczeń, twórczych poszukiwań inscenizacyjnych, scenograficznych oraz upowszechniania kultury żywego słowa wśród dzieci i młodzieży.
 1. Celem Festiwalu jest:

– prezentacja dorobku artystycznego amatorskich dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych,

– inspiracja i poszukiwanie nowych form pracy artystycznej,

– stworzenie możliwości wymiany doświadczeń dla instruktorów i animatorów kultury,

– rozwijanie twórczej wyobraźni dzieci i młodzieży.

5. Przegląd adresowany jest do amatorskich dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych (do 16 roku życia) działających w szkołach podstawowych, gimnazjach, placówkach kultury, placówkach oświatowo-wychowawczych  województwa małopolskiego.

6. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do dnia 30 maja 2018 roku na adres: Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach Plac J. Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice lub e-mail: sylwia@ckip.com.pl, osoba kontaktowa: Sylwia Senisson tel. 535 029 009, tel. 12 388 50 71.

7.Organizator przyjmuje zgłoszenia do wyczerpania LIMITU MIEJSCDECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ (ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń zostanie skrócony w przypadku wyczerpania limitu miejsc).

WAŻNE: Prosimy grupy o zaznaczenie na karcie zgłoszeń swojego ewentualnego zapotrzebowania sprzętowego: nagłośnienie, podkład, instrumenty muzyczne, sugestie dotyczące oświetlenia. Można również przekazać organizatorowi te sugestie mailowo lub telefonicznie, ale koniecznie wcześniej niż w dzień spektaklu.

8.Forma prezentacji teatralnej jest dowolna.

9.Czas trwania spektaklu nie powinien przekroczyć 30 minut, a czas na montaż i demontaż scenografii to dodatkowe 10 minut. Wymienione ograniczenia będą ściśle przestrzegane.

10.Kolejność występów ustala organizator.

11.Prezentacje konkursowe oceniane będą przez jury, które przyzna miejsca oraz nagrody finansowe i rzeczowe. Jury może przyznać również wyróżnienia specjalne dla grupy, dla aktora/aktorki lub inne.

12.Organizator nie pobiera opłaty akredytacyjnej, natomiast koszty przyjazdu zespołu pokrywa instytucja delegująca lub sami uczestnicy. Szczegółowe informacje:
tel. 535 029 009, tel. 12 388 50 71 lub drogą mailową: sylwia@ckip.com.pl

13. Zalecamy, by liczba uczestników w zespole nie przekraczała 15 osób (przez wzgląd na rozmiary sceny). Jeśli grupa jest liczniejsza, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem.

14. Szczegółowe informacje na temat „Karuzeli marzeń” (w tym ewentualne zmiany w regulaminie) dostępne będą na stronie www.wmichalowicach.pl 

15.Placówki zgłaszające zespoły do udziału oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na rejestrację spektakli lub ich fragmentów na współcześnie dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie dla potrzeb organizatora. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody, którą podpisujący wyraża w imieniu wszystkich uczestników. Podpisanie karty zgłoszenia jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i nazwisk wybranych aktorów w przypadku przyznania indywidualnych wyróżnień.

16.Grupy biorące udział w Festiwalu ubezpieczają się na koszt własny.

17. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

Koniec Regulaminu.

KARTA ZGŁOSZENIA

Festiwal Dziecięcych i Młodzieżowych Teatrów Amatorskich

KARUZELA MARZEŃ  2018         

1.Nazwa zespołu:

2.Ilość osób w zespole:

 1. Krótka informacja o zespole (rok założenia, udział w przeglądach i festiwalach itp.):
 1. Imię i nazwisko instruktora, telefon kontaktowy oraz e-mail:
 1. Instytucja patronująca lub wysyłająca zespół (adres, telefon, e-mail, powiat, województwo):

Informacje o spektaklu

 1. Tytuł:
 1. Scenariusz:
 1. Reżyseria:
 1. Opracowanie muzyczne:
 1. Opracowanie plastyczne:
 1. Czas trwania spektaklu:
 1. Czas przygotowania zespołu do spektaklu (montaż i demontaż sceny nie może przekroczyć 10 min.):
 1. Potrzeby zespołu (sprzęt, nagłośnienie, sugestie dotyczące oświetlenia, inne uwagi):
 1. Krótki opis spektaklu oraz proponowany przedział wiekowy grupy docelowej odbiorców (dla celów współpracy ze szkołami przy organizacji widowni)

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

…………………………………………..…………………………………………..………………………………

Akceptuję zapis Regulaminu w brzmieniu: Placówki zgłaszające zespoły do udziału oraz twórcy spektakli wyrażają zgodę na rejestrację spektakli lub ich fragmentów na współcześnie dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz na ich wykorzystanie dla potrzeb promocyjnych organizatora. Podpisanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem takiej zgody, którą podpisujący wyraża w imieniu wszystkich członków grupy i ich rodziców. Podpisanie karty zgłoszenia jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację imion i nazwisk wybranych aktorów w przypadku przyznania indywidualnych wyróżnień.

podpis instruktora/opiekuna

…………………………………………….                                                      * pieczątka instytucji delegującej

Zdjęcia wybranych spektakli z Festiwalu Karuzela Marzeń 2018