Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice. 

Typ przetwarzanych danych osobowychZakres i powód przetwarzaniaUdostępnianie danych dla


Numery telefonów, adresy mailowe


Komunikacja w sprawach związanych ze świadczeniem usługDyrekcja, pracownicy CKiP, instruktorzy z firm współpracujących (wyszczególnione w dokumencie informacyjnym o ochronie danych – do wglądu)  Imię i nazwiskoRealizacja zajęć, realizacja zapisów na zajęcia, wycieczki i inne, do celów świadczenia usług związanych z działalnością CKiPDyrekcja, pracownicy CKiP, instruktorzy z firm współpracujących (wyszczególnione w dokumencie informacyjnym o ochronie danych – do wglądu)Wizerunekmarketing
Dyrekcja, pracownicy CKiP, Internet, Administratorzy strony www, portale społecznościowe (facebook), Gazeta Gminy MichałowiceDane dotyczące opłat za zajęciaObsługa płatności za zajęcia
Dyrekcja i pracownicy CKiP, administrator strony płatnościowejDane osobowe
Działania informacyjne, realizacja specyficznych zadań związanych z poszczególnymi zajęciami i działaniami CKiP, np. konkursy, wyjazdy
Dyrekcja i pracownicy CKiP, współuczestnicy zajęć, instruktorzy z firm współpracujących (wyszczególnione w dokumencie informacyjnym o ochronie danych – do wglądu)  

***

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz niezbędna do realizacji celów związanych ze świadczeniem usług przez CKiP.

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (z dniem 25 maja 2018 roku) masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Ochrony Danych Osobowych).