Weź udział w naszym wakacyjnym konkursie!
Pod postem dotyczącym konkursu wstaw w komentarzu zdjęcie biblioteki z miejscowości, w której przebywasz na wakacjach.


 Konkurs trwa od 9 lipca do 31 sierpnia 2019 r.

Regulamin konkursu „Biblioteki  Polski i Świata”

1. Organizatorem konkursu jest:
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 2
32-091 Michałowice
tel. 12/388-50-37
e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl

2. Termin, miejsce i sposób przesyłania prac:
9 lipca  – 31 sierpnia 2019 r.
Zdjęcia bibliotek należy umieszczać na oficjalnym fanpejdżu Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice, jako komentarz do posta BIBLIOTEKI POLSKI I ŚWIATA – KONKURS (https://www.facebook.com/1651147045115439/photos/a.1655230874707056/2374375942792542/?type=3&theater)

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek. Uczestników nie dzielimy na kategorie wiekowe.

4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu dowolną ilość zdjęć (komentarzy).

5. Na zdjęciu powinna znajdować się nazwa biblioteki lub jej logo (w tym przypadku prosimy o dopisanie nazwy miejscowości, w której biblioteka się znajduje) w zależności od tego, gdzie uczestnik konkursu spędza wakacje. Nie ma znaczenia czy będzie to zdjęcie wnętrza czy fasady budynku.

6. Składając pracę konkursową uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim), która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

7. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 18 września 2019 r. na stronie biblioteki
http://wmichalowicach.pl/biblioteka/ i na naszym facebooku. Oprócz tego, ze zwycięzcami skontaktujemy się przez profil na facebooku.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie. 9. W skład jury wchodzą:
Anna Boczkowska – dyrektor biblioteki
Barbara Bucka – wiceprzewodnicząca Gminnej Rady Seniorów
Iwona Dyląg – pracownik biblioteki

10. Kryteria oceniania prac:
Zgodność z tematyką konkursu, pomysłowość, kreatywność, wyrazistość.

11. Cele konkursu:
Promocja czytelnictwa, rozwój kreatywności, rozwój umiejętności fotograficznych, poznawanie nowych miejsc.

12. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację prac na stronach Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.

Załącznik Nr 1 do Regulaminu :
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Bibliotekę Publiczną Gminy Michałowice z siedzibą w Michałowicach, przy Placu Józefa Piłsudskiego 2.
Zgoda dotyczy przetwarzania danych w celach związanych z organizacją Konkursu „
Biblioteki  Polski i Świata