Celebruj bliskie spotkania z książką, pokaż optymistyczną stronę czytania. Zareklamuj w formie plakatu swoją ulubioną powieść. Technika i format wykonania dowolny: malarska, w programie graficznym, kolaż itp.

REGULAMIN KONKURSU

   Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w konkursie „To się musi POWIEŚĆ” zgodnie z tegorocznym hasłem Nocy Bibliotek.

§ 1
Organizator oraz czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
  pl. Józefa Piłsudskiego 2
  32-091 Michałowice
  tel. 12/388-50-37
  e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl
 2. Konkurs trwa od 26.09.2022 r. do 8.10.2022 r.

§ 2
Cele konkursu

 1. Rozwój kreatywności
 2. Pogłębianie zainteresowań
 3. Promocja czytelnictwa
 4. Promocja książki

§ 3
Miejsce i sposób przesyłania prac

        Prace wykonane w programach komputerowych prosimy przesyłać na adres: bpgm@michalowice.malopolska.pl, natomiast prace wykonane ręcznie prosimy dostarczać do Biblioteki Głównej w Michałowicach, pl. Józefa Piłsudskiego 2 w godzinach otwarcia biblioteki.

§ 4
Zasady udziału w konkursie

 1. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden plakat.
 2. Plakat powinien być ciekawy; wykaż się kreatywnością i pomysłem.
 3. Praca powinna jasno kojarzyć się z Twoją ulubioną książką.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych z podziałem na grupy: dzieci (do lat 11), młodzież (12-19), dorośli (od 20 r.ż.)
 5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 5
Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 10.10.2022 r. na stronie biblioteki
  http://wmichalowicach.pl/biblioteka.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub telefonicznie.
 3. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

§ 6
Jury

 1. W skład Jury powołanego przez Organizatora wchodzą:
  Anna Boczkowska – dyrektorka biblioteki
  Aneta Szydło – bibliotekarka i projektantka
  Joanna Sznajder – bibliotekarka i kulturoznawca

§ 7
Kryteria oceniania prac

 1. Przesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • Prezentacja ulubionej książki w sposób zachęcający do jej przeczytania – skala ocen 0-5 punktów.
 • Estetyka wykonania – skala ocen 0-5 punktów.
 • Oryginalność – skala 0-5 punktów.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 4. W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
  Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
  e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl
 5. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją „REGULAMINU UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH, WYDARZENIACH I KONKURSACH” dostępnym na stronie https://wmichalowicach.pl/biblioteka/onas/regulaminy/4/?v=9b7d173b068d