Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach zaprasza do udziału w Konkursie Piosenki “DO-RE-Michałowice” realizowanym pod patronatem Starosty krakowskiego.

KONKURS PIOSENKI „DO-RE-Michałowice”

Michałowice 18.05.2016 r.

 

ORGANIZATOR

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

CELE

 • promowanie sztuki wokalnej wśród dzieci i młodzieży,
 • odkrywanie talentów i osobowości scenicznych,
 • wsparcie dzieci i młodzieży w rozwoju uzdolnień wokalnych ,
 • rozbudzenia kreatywności podczas pracy nad repertuarem,
 • kształtowanie i rozwój życia kulturalnego w regionie,
 • integracja środowiska muzycznego w powiecie krakowskim.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Konkurs Piosenki adresowany jest do mieszkańców z terenu powiatu krakowskiego. Przesłuchania konkursowe odbędą się 18 maja 2016 roku w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, pl. J. Piłsudskiego 2. Koncert laureatów połączony z rozdaniem nagród odbędzie się 21 maja 2016 r.

ZASADY UCZESTNICTWA

 Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 20 lat. Uczestnicy konkursu będą występować w następujących kategoriach:

 • soliści w trzech kategoriach wiekowych: 7-11; 12-15; 16-20
 • grupy wokalne w składzie do 15 osób (jedna kategoria wiekowa)

Konkurs nie dotyczy chórów i zespołów instrumentalnych.

Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie 2 utworów. Uczestnik prezentuje na scenie jeden utwór, drugi wykonuje tylko na życzenie jury. Jeden z utworów może być kompozycją własną.

Czas prezentacji dwóch utworów nie powinien przekraczać 8 min.

Uczestnicy mogą korzystać z podkładów muzycznych, które powinny być nagrane na płycie CD Audio w możliwie najlepszej jakości (płyta powinna zawierać opis: imię, nazwisko uczestnika oraz tytuł utworu) lub w formacie mp3 na nośniku USB (plik powinien zawierać opis: imię, nazwisko uczestnika oraz tytuł utworu). Uczestnicy, którzy wykonują piosenkę z podkładem, powinni wysłać płytę wraz z kartą zgłoszenia lub załączyć podkład do wysłanej wiadomości mailowej. Dopuszcza się prezentacje a capella oraz  z akompaniamentem instrumentalnym, (zespół akompaniujący nie powinien przekroczyć 4 osób).

Osoby nagrodzone miejscem i wyróżnione w konkursie zobowiązane są do udziału
w koncercie laureatów, który odbędzie się 21 maja 2016 roku w Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach.

Koszty transportu uczestników pokrywają instytucje delegujące.

Regulamin i formularz zgłoszenia  konkursu znajduje się na stronie: www.wMichalowicach.pl

Wypełnioną kartę zgłoszenia (wraz z podkładem, jeśli jest on konieczny do wykonania utworu) prosimy przesyłać na adres biura:

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice lub dostarczyć osobiście do Organizatora w godzinach pracy biura. Można również przesłać skan karty zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres: ada@ckip.com.pl lub sylwia@ckip.com.pl

BIURO ORGANIZACYJNE

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Pl. J. Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice, tel. 123885071; 535029009

Wszelkich informacji udzielają: Mirosław Warchołek, Adrianna Siudek-Kura, Karolina Majchrzak-Ścibor, Sylwia Szczupak.

Termin zgłoszenia do Konkursu Piosenki upływa 10 maja 2016 r.

KRYTERIA OCENY

W oparciu o powszechnie stosowane kryteria artystyczne jury oceni:

 • dobór repertuaru
 • umiejętności wokalne
 • emisję głosu
 • dykcję
 • intonację
 • interpretację tekstu
 • ekspresję wykonania i muzykalność

JURY

Organizator powołuje komisję oceniającą, w skład której wchodzą specjaliści w dziedzinie sztuki muzycznej. Decyzja Jury jest niepodważalna i ostateczna.

NAGRODY

Jury wyłoni I, II i III miejsce w każdej z kategorii oraz wyróżnienia.

Każdy uczestnik otrzyma dyplom uczestnictwa. Dla laureatów przewidziane są nagrody rzeczowe.

W tegorocznej edycji konkursu przyznana zostanie nagroda Grand Prix dla najlepszego wokalisty konkursu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Biorąc udział w konkursie i podpisując kartę zgłoszeń każdy uczestnik udziela wyłącznej i nieodpłatnej licencji Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach na dowolne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos. Uczestnik wyraża również zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133, poz. 883).

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie konkursu.

KARTA ZGŁOSZENIA

DO-RE-Michałowice

Michałowice 18.05.2016 r.

Imię i nazwisko uczestnika/ Nazwa zespołu [1]  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Wiek . . . . . . . .

Kategoria ( PROSIMY ZAZNACZYĆ)

 • SOLIŚCI 7 – 11 lat
 • SOLIŚCI 12 – 15 lat
 • SOLIŚCI 16 – 20 lat
 • ZESPOŁY WOKALNE – liczba wokalistów . . . . . . .

Pełna nazwa i adres instytucji delegującej:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kontakt z opiekunem lub instruktorem (imię nazwisko, telefon, email)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prezentowany repertuar:

Tytuł Autor \ Kompozytor Czas trwania Rodzaj akompaniamentu
1.  

 

2.  

 

WYMAGANIA techniczne do prezentacji utworów:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią regulaminu i  akceptuję go.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby CKiP
w Michałowicach oraz nieodpłatną publikacje zdjęć i materiałów audiowizualnych wynikającą z organizacji pracy placówki zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.

Data i Podpis rodzica/ instruktora   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[1] PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE KARTY ZGŁOSZENIA

FINAŁ PLAKAT