Regulamin konkursu „Pozdrowienia z wakacji

1. Organizatorem konkursu jest:
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 2
32-091 Michałowice
tel. 12/388-50-37
e-mail: biblioteka@michalowice.malopolska.pl

2. Termin i miejsce nadsyłania pocztówek:
1 lipca – 31 sierpnia 2017 r.
Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice

3. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek. Uczestników nie dzielimy na kategorie wiekowe.

5. Na pocztówce powinny znajdować się oryginalne pozdrowienia z wakacji (bez względu na to, gdzie spędzamy wakacje).

6. Składając pracę konkursową należy podać następujące informacje:
Imię i nazwisko autora, telefon kontaktowy, wiek.
Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu i nie będą udostępniane podmiotom trzecim, dlatego prosimy o przesyłanie pocztówek w kopertach.

7. Kontakt: W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
tel. 12/388-50-37
e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl

8. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 30 września 2017 r. na stronie biblioteki
http://wmichalowicach.pl/biblioteka/ i na naszym facebooku.
Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

9. W skład jury wchodzą:
Anna Boczkowska – dyrektor biblioteki
Paulina Pietras-Jankowiak – tłumacz
Iwona Dyląg – bibliotekarz

10. Kryteria oceniania prac:
Pomysłowość, humor, oryginalność, zgodność z tematyką konkursu.

11. Cele konkursu:
Rozwój kreatywności, rozwój umiejętności porozumiewania się słowem pisanym, promocja tradycyjnych form korespondencji.

12. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację przesłanych prac na stronach Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice.