Spędzasz wakacje z książką wypożyczoną w jednej z naszych bibliotek (Michałowice, Raciborowice, Więcławice)? Zrób sobie lub komuś bliskiemu z nią zdjęcie, prześlij do nas na adres: bpgm@michalowice.malopolska.pl lub na Messenger Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice i udowodnij, że książka sprawia, iż każde wakacje są wspaniałe, niezależnie od tego czy spędzasz je w domu, ogrodzie czy w dalekim, egzotycznym miejscu.

REGULAMIN KONKURSU

   Niniejszy Regulamin określa warunki oraz zasady uczestnictwa w konkursie „Zabierz książkę na wakacje”.

§ 1
Organizator oraz czas trwania konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest:
  Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice
  pl. Józefa Piłsudskiego 2
  32-091 Michałowice
  tel. 12/388-50-37
  e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl
 2. Konkurs trwa od 26.06.2023 r. do 15.09.2023 r.

§ 2
Cele konkursu

 1. Promocja czytelnictwa
 2. Rozwój kreatywności
 3. Pogłębianie zainteresowań
 4. Rozwój umiejętności fotograficznych

§ 3
Miejsce i sposób przesyłania prac

        Zdjęcia prosimy przesyłać na adres: bpgm@michalowice.malopolska.pl lub przez wiadomość przy użyciu komunikatora Messenger- Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice

§ 4
Zasady udziału w konkursie

 1. Zdjęcie powinno przedstawiać uczestnika konkursu lub jego towarzysza czytającego książkę podczas wakacyjnego relaksu (w dowolnym miejscu: na wyjeździe, w domu, w ogrodzie itd. w zależności od tego, gdzie uczestnik konkursu spędza czytelnicze wakacje). Akceptujemy również zdjęcia grupowe.
 2. Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 zdjęć.
 3. Zdjęcie powinno być wyraźne i ciekawe; wykaż się kreatywnością i pomysłem.
 4. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich kategorii wiekowych (osoby niepełnoletnie muszą podać również dane opiekuna).
 5. Przesyłając pracę konkursową należy podać następujące informacje:
  Imię i nazwisko autora zdjęcia, telefon kontaktowy i wiek. W przypadku, gdy uczestnik jest niepełnoletni, należy również podać imię, nazwisko i nr telefonu opiekuna.
 6. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

§ 5
Ogłoszenie wyników

 1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 30.09.2023 r. na stronie biblioteki
  http://wmichalowicach.pl/biblioteka oraz na fanpejdżu placówki.
 2. Laureaci zostaną powiadomieni o werdykcie Jury drogą mailową lub przez aplikację Messenger.
 3. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe, a ich odbiór będzie ustalany indywidualnie.

§ 6
Jury

 1. W skład Jury powołanego przez Organizatora wchodzą:
  Małgorzata Dzwinel – podróżniczka
  Zofia Puchalska-Wilk – Radna Gminy Michałowice
  Judyta Janeczek-Łysoń – bibliotekarka

§ 7
Kryteria oceniania prac

 1. Przesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:
 • Prezentacja czytanej książki umożliwiająca jej identyfikację (np. tytuł lub fragment okładki) – skala ocen 0-5 punktów.
 • Estetyka wykonania – skala ocen 0-5 punktów.
 • Oryginalność – skala 0-5 punktów.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania, zmiany warunków lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na publikację przesłanych zdjęć na stronach Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice raz w Gazecie Gminy Michałowice.
 4. Organizator nie jest odpowiedzialny za brak możliwości wzięcia udziału w Konkursie wskutek problemów technicznych z przesłaniem danych ani nie gwarantuje, że strony sieci internetowej będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji.
 5. W razie niejasności związanych z regulaminem można zgłaszać się do bibliotekarzy.
  Biblioteka Michałowice: tel. 12/388-50-37
  e-mail: bpgm@michalowice.malopolska.pl
 6. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją „REGULAMINU UCZESTNICTWA W SPOTKANIACH, WYDARZENIACH I KONKURSACH” dostępnym na stronie https://wmichalowicach.pl/biblioteka/onas/regulaminy/4/?v=9b7d173b068d