„Kozierowianie” na VI Przeglądzie Pastorałek i Kolęd Ludowych Regionu Krakowskiego w Krzeszowicach

Tegoroczny przegląd odbył się 17 grudnia. Zespół „Kozierowianie”, działający pod patronatem Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, jako ubiegłoroczny laureat I miejsca, koncertował w tym roku poza konkursem. Soliści zespołu mogli jednak startować w konkursie. Gratulujemy Marii Krawczyk z Kozierowa za zdobycie I miejsca oraz Krzysztofowi Krawczykowi za zdobycie II miejsca w konkursie solistów.

Organizatorem Przeglądu jest Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rudno oraz Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach. Prezentowane podczas przesłuchań programy w większości były utrzymane w charakterze prezentującym tradycyjny repertuar i właściwe wykonawstwo kolęd ludowych i pastorałek. Pochodziły one ze starych kantyczek oraz z przekazu ustnego. W Przeglądzie wzięły udział grupy i soliści z powiatu krakowskiego, chrzanowskiego i brzeskiego: 9 grup dziecięcych, 1 młodzieżowa, 19 grup śpiewaczych oraz 17 solistów w kategorii osób dorosłych. Zgodnie ze zmianą regulaminu, w tym roku w Przeglądzie nie mogły brać udziału grupy, które w roku poprzednim były laureatami I miejsca.

Występy zespołów oceniała komisja w następującym składzie:

Aleksandra Szurmiak-Bogucka, etnomuzykolog, przewodnicząca komisji

Elżbieta Porębska-Kubik, etnograf

Inka Bogucka, etnograf

Monika Dudek, etnograf-sekretarz komisji.

Komisja podkreśliła bardzo wysoki i wyrównany poziom prezentacji. Docenia fakt zwiększenia zasięgu terytorialnego Przeglądu oraz licznego uczestnictwa grup, które mimo, że po raz pierwszy brały udział w konkursie, prezentowały wysoki poziom wykonawstwa. Zauważono także starania uczestników o pozyskanie jak najstarszego materiału (np. pieśni XVII-XVIII wieczne). Członkowie Komisji zachęcają do ciągłego poszukiwania materiału pośród starszego pokolenia. Przeważająca większość uczestników Przeglądu prezentowała się w zróżnicowanych strojach i nakryciach głowy (chustach, chusteczkach, czepcach), gdyż jest to tradycyjny, niezbędny element stroju ludowego.

Przy ocenie konkursowej brano pod uwagę przede wszystkim dobór tradycyjnego repertuaru, jego oryginalność oraz sposób jego wykonania. Zwracano uwagę na tradycyjną, ludową manierę wykonawczą. Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Gminy Krzeszowice i Powiatu Krakowskiego.