Jeśli nie planujemy wyjazdu wakacyjnego dla swoich dzieci, dobrym pomysłem jest udział naszych milusińskich w półkoloniach. W programie dzisiejszych zajęć były warsztaty w bibliotece.

Pierwsza grupa, dzieci w wieku 5-7 lat, po krótkiej rozgrzewce przed budynkiem,wysłuchała legend na temat Krakowa; o białym kruku, od którego pochodzi nazwa naszego miasta, o dwóch wieżach, czyli jak powstał Kościół Mariacki, o Wandzie, która nie chciała Niemca a także opowieść „Jak to jeden jegomość krakowskich centusiów w konia zrobił”. Na koniec zorganizowaliśmy grę z balonami i wyścigi.

Druga grupa dzieci zaczęła zajęcia od konkursu znajomości ulic przy Rynku Głównym. Trudne to było zadanie:). Porozmawialiśmy również o legendach krakowskich, a potem podzieliliśmy się na dwie grupy i rozpoczęła się gra biblioteczna „Krakowskim szlakiem”. Dzieci szukały ukrytych wskazówek w działach biblioteki, odnajdywały legendy i układały wierszyki i zgadywanki:

„ Obok Michałowic w mieście, które lat ma ponad dwieście,
W sercu leżą sukiennice, wszędzie długie są ulice.
A gdzieś w mieście się znajduje,w którym Krak już nie króluje,
Gród co duży jest, bogaty, i nie znajdziesz w nim złej chaty” 🙂