Kolejne książki dla osób niewidomych i słabowidzących dostępne w naszej bibliotece 😀W ramach projektu pn. „Niewidomi czytają słuchając” otrzymaliśmy kolejne cyfrowe książki mówione. Wśród udostępnionych książek 1/3 stanowią publikacje wydane w latach 2019-2020. Książki dostosowane są do odtwarzania na urządzeniach CZYTAK, dostępnych do wypożyczenia w bibliotece