Szanowni Czytelnicy,
ze względu na to, że nasza biblioteka przystąpiła do nowego Konsorcjum, od lipca 2019 obowiązują poniższe zasady korzystania z kodów udostępnianych przez bibliotekę.


Regulamin usługi dostępu do księgozbioru Legimi

§1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi dostępu do zasobów abonamentowych serwisu Legimi: e-booków i audiobooków (w dalszej części zwanej Usługą) przez Czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice (zwanych dalej Czytelnikami i Biblioteką)

§2

 1. Oferowany dostęp ma postać kodu, po który Czytelnik, musi zgłosić się osobiście do Biblioteki Głównej w Michałowicach.
 2. Kody posiadają termin ważności. Aktywowany kod umożliwia miesięczny dostęp do Usługi, jednak nie dłużej niż do końca okresu udostępniania Usługi przez Bibliotekę.
 3. Kody wydawane są bezpłatnie.
 4. Aktywacja kodu odbywa się w systemie Legimi i wiąże się z założeniem konta w tym serwisie.
 5. Pojedynczy kod umożliwia równoczesne korzystanie z usługi na 2 różnych urządzeniach (np. na czytniku i telefonie)
 6. Liczba kodów dostępnych w bibliotece jest ograniczona.

§3

 1. Kody wydawana są tylko osobom pełnoletnim, które są zarejestrowanymi, aktywnymi czytelnikami Biblioteki. Osoby te nie mogą mieć żadnych finansowych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Kody są wydawane czytelnikom za okazaniem karty bibliotecznej.
 3. Kod jest przeznaczony wyłącznie dla osoby, której był wydany. Zabrania się przekazywania kodów osobom trzecim.
 4. Użytkownik może pobrać tylko jeden kod w miesiącu.
 5. Fakt wydania kodu jest odnotowywany w systemie bibliotecznym.
 6. W przypadku wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia Czytelnikowi dostępu do Usługi.

§4

 1. Rolą Biblioteki jest przekazanie Czytelnikowi kodu dostępu do Usługi.
 2. Problemy z funkcjonowaniem Usługi obsługiwane są przez serwis Legimi.