Szanowni Czytelnicy,
obowiązują poniższe zasady korzystania z kodów udostępnianych przez bibliotekę.


Regulamin usługi dostępu do księgozbioru Legimi

§1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usługi dostępu do zasobów abonamentowych serwisu Legimi: e-booków i audiobooków (w dalszej części zwanej Usługą) przez Czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice (zwanych dalej Czytelnikami i Biblioteką)

§2

 1. Oferowany dostęp ma postać kodu, po który Czytelnik, musi zgłosić się osobiście do Biblioteki Głównej w Michałowicach lub wystosować e-mail z prośbą.
 2. Kody posiadają termin ważności. Aktywowany kod umożliwia miesięczny dostęp do Usługi, jednak nie dłużej niż do końca okresu udostępniania Usługi przez Bibliotekę.
 3. Kody wydawane są bezpłatnie.
 4. Aktywacja kodu odbywa się w systemie Legimi i wiąże się z założeniem konta w tym serwisie.
 5. Pojedynczy kod umożliwia równoczesne korzystanie z usługi na 2 różnych urządzeniach (np. na czytniku i telefonie)
 6. Liczba kodów dostępnych w bibliotece jest ograniczona.

§3

 1. Kody wydawane są tylko osobom pełnoletnim, które są zarejestrowanymi, aktywnymi czytelnikami Biblioteki. Osoby te nie mogą mieć żadnych finansowych zobowiązań wobec Biblioteki.
 2. Kody są wydawane czytelnikom za okazaniem karty bibliotecznej. Podczas trwającej pandemii COVID-19, kody wydawane są Czytelnikom drogą mailową po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym lub telefonicznym. Liczba kodów jest ograniczona i liczy się kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia zapotrzebowania na kody przyjmujemy w pierwszym pracującym dniu danego miesiąca. Nie ma możliwości wcześniejszego rezerwowania kodów, więc zgłoszenia wysyłane wcześniej nie będą brane pod uwagę.
 3. Kod jest przeznaczony wyłącznie dla osoby, której był wydany. Zabrania się przekazywania kodów osobom trzecim.
 4. Użytkownik może pobrać tylko jeden kod w miesiącu.
 5. Fakt wydania kodu jest odnotowywany w systemie bibliotecznym.
 6. Kody Legimi nie będą wydawane Czytelnikom, którzy pobrali kod, ale z niego nie skorzystali (nie aktywowali i/lub nie pobrali żadnej książki przez kolejne 2 miesiące). W takim wypadku, wydawanie kodów zostanie wstrzymane na 3 miesiące.
 7. W przypadku wykrycia naruszeń postanowień Regulaminu Biblioteka zastrzega sobie prawo do ograniczenia Czytelnikowi dostępu do Usługi.

§4

 1. Rolą Biblioteki jest przekazanie Czytelnikowi kodu dostępu do Usługi.
 2. Problemy z funkcjonowaniem Usługi obsługiwane są przez serwis Legimi.