Lutowe spotkanie DKK poświęciliśmy książce Majgull Axelsson pt. „Dom Augusty”.

Jest to opowieść o przekazywaniu z pokolenia na pokolenie negatywnych wzorców emocjonalnych, ale także ilustracja prawdy, że więź biologiczna między matką i dzieckiem nie stanowi gwarancji miłości, to również historie walki dzieci o uczucie rodziców i opowieść o ogromnej samotności wśród osób, które powinny być najbliższymi… A przede wszystkim to opowieść o życiu pozornym, o swoistym poddaniu się wydarzeniom z równoczesnym zakazem przeżywania emocji. I o tym, że czasami może być za późno… Majgull Axelsson stworzyła przejmujący,bardzo naturalistyczny obraz kobiet o trudnym życiorysie.”Dom Augusty” to książka o samotności,walce o siebie i ze sobą,ale przede wszystkim opis braku relacji międzyludzkich,bliskości i zrozumienia.

Klubowicze opisali tę książkę jako niełatwą, przejmującą, zmuszającą do przemyśleń, lecz pojawiły się też głosy, że źle się ją czyta, postacie są przedstawione niechronologicznie ( tu pomocne okazało się drzewo genealogiczne rodziny Augusty), opowieść jest przedstawiona w ciemnych i ponurych barwach. Uczestnicy przyznali książce 6 punktów.

Dziękuję klubowiczom za cudowne spotkanie. Lektura na marzec to „Tydzień w zimie” Marcii Willett.