W tym miejscu znajdziecie podstawowe informacje na temat zawodów Młyn Trail Michałowice.

Zapraszamy do kontaktu drogą mailową:

mlyntrailmichalowice@gmail.com

Czym jest Młyn Trail Michałowice?

Młyn Trail Michałowice to nowa impreza dla biegaczy organizowana w podkrakowskich Michałowicach – około 15 km od Rynku Głównego. III edycja zawodów odbędzie się w sobotę 7 sierpnia o godz. 10.00.  Biuro zawodów otwarte będzie od godz. 7.30. Start i meta zawodów zlokalizowane będą na stadionie Michałowianki przy ul. Sportowej w Michałowicach, tuż nad samym brzegiem pięknej i dzikiej rzeki Dłubni.

Organizatorzy

Organizatorami Młyn Trail Michałowice są Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach oraz G.O.A.T. Team Michałowice – grupa biegowa, działająca na terenie gminy i skupiająca lokalnych biegaczy. Największy sukces zespołu to zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich 2020/2021.

Skąd nazwa Młyn Trail?

Nazwa nie jest przypadkowa. W nieodległej historii działało nad Dłubnią wiele młynów, które tworzyły wraz z krętą, meandrującą rzeką niezwykły krajobraz. Do naszych czasów zachowały się jedynie pozostałości. Bardzo blisko od miejsca startu i mety, w Wilczkowicach, można podziwiać zabytkowy drewniany młyn, podobnie w Raciborowicach,  Młodziejowicach i innych miejscowościach w pobliżu Michałowic. Chcemy przypominać o tym pięknym dziedzictwie.  Oczywiście, słowo „młyn” budzi też inne skojarzenia – chcemy Wam dostarczyć tak wiele wrażeń, abyście po przekroczeniu linii mety mogli powiedzieć: rzeczywiście, to był niezły młyn!

Trasy

Młyn Trail Michałowice 2021 to 2 dystanse: 13 i 25 km. W większości trasy prowadzą polnymi i leśnymi ścieżkami Dłubniańskiego Parku Krajobrazowego, choć zdarzają się też odcinki asfaltowe.

Oba dystanse prowadzą z Michałowic do kompleksu leśnego Zalesie/Goszcza. Po zatoczeniu pętli w lesie zawodnicy wracają na stadion Michałowianki.

Trasy oznaczone będą taśmami i specjalnymi znakami informacyjnymi. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwać będą wolontariusze, Policja oraz strażacy OSP.

Start: 25 km – godz. 10.00

Start: 13 km – godz. 10.15

W ramach imprezy Młyn Trail Michałowice odbędą się również zawody dla dzieci „Dziecięcy młyn”. Będą to biegi z przeszkodami rozgrywane na boisku Michałowianki. Szczegółowy regulamin tych zawodów zostanie ogłoszony w czerwcu 2021 r. Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych: 6-8 lat i 9-12 lat. Opłata startowa – 10 zł. Zapisy w systemie datasport.pl.

Biuro Zawodów czynne będzie w sobotę 7 sierpnia, w godz. 7.30 – 9.30.

ZAPISY

Zapisy na Młyn Trail prowadzi firma Datasport:

https://online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=6193&fbclid=IwAR22GWb0SXYXG3opFiSR4ZbTtrKNym0AiIikTVJN3mitc2-eXNfPRAmWdg0

Kategorie i klasyfikacja generalna

Organizatorzy nie wprowadzają kategorii wiekowych.  Podczas zawodów Młyn Trail Michałowice obowiązują kategorie Open wśród mężczyzn i Open wśród kobiet. Podczas Biegów prowadzone będą następujące klasyfikacje (osobno dla każdego dystansu):

Klasyfikacja Open Kobiet

Klasyfikacja Open Mężczyzn

Klasyfikacja “Mieszkańcy Gminy Michałowice” – z podziałem na klasyfikacje kobiet i mężczyzn

Klasyfikacja drużynowa – czekamy na zgłoszenia drużyn. Zawodnicy dokonując zapisu na zawody, podają nazwę drużyny, którą reprezentują. WAŻNE, aby w ramach jednej drużyny zachować jednolity zapis nazwy zespołu. Drużyna musi składać się z co najmniej 4 zawodników. Do klasyfikacji liczą się 4 najlepsze czasy zawodników danej drużyny: 2 najlepsze czasy z dystansu 13 km i 2 najlepsze czasy z dystansu 25 km. Wyniki są sumowane. Zwycięża drużyna o łącznym najkrótszym zsumowanym czasie.

Nagrody

Każdy zawodnik, który ukończy bieg dostanie pamiątkowy medal. Dodatkowo dla najlepszych zawodników dystansów 13 km i 25 km czekają nagrody finansowe:

1 miejsce – 300 zł

2 miejsce – 200 zł

3 miejsce – 100 zł

Dojazd i parkingi

Dojazd na stadion Michałowianki jest bardzo prosty. W Michałowicach z drogi  krajowej E7 wystarczy skręcić w ul. Sportową, która prowadzi na sam stadion – tu przygotowane będą miejsca parkingowe. Na stadion dojechać można także od strony Masłomiącej – skręt w ul. Akacjową, którą dojedziecie na sam start.

Biuro zawodów

Biuro zawodów usytuowane będzie na stadionie Michałowianki. Pakiety startowe odebrać będzie można w dniu zawodów , tj. w sobotę 7 sierpnia w godzinach 7.30-9.30.

Zapisy i opłaty

Pomiar czasu, a także zapisy i pobór opłat startowych realizuje firma Datasport.

Wprowadzamy następujący system opłat startowych:

Dystans 13 km

  • mieszkańcy Gminy Michałowice – 40 zł
  • zawodnicy spoza gminy Michałowice – 50 zł

Dystans 25 km

  • mieszkańcy Gminy Michałowice – 50 zł
  • zawodnicy spoza gminy Michałowice – 60 zł

O przyznaniu numeru startowego decyduje kolejność zapisów i uiszczenie opłaty startowej do 1 sierpnia 2021 r. 

Troska o środowisko

Młyn Trail Michałowice to rywalizacja sportowa, ale zależy nam też na kształtowaniu postaw fair play i edukacji ekologicznej. Dlatego prosimy o niewyrzucanie śmieci (np. opakowań po żelach energetycznych) na trasie zawodów. Działanie tego typu grozić może nawet dyskwalifikacją.