eu-flag-erasmus_vect_pos

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Strukturalnie program podzielony jest na trzy akcje. Dwie pierwsze: akcja 1 Mobilność edukacyjna i akcja 2 Partnerstwa strategiczne skierowane są do sektora edukacji szkolnej. Projekty realizowane w ramach akcji 2 Partnerstwa strategiczne polegają na międzynarodowej współpracy placówek edukacyjnych, władz oświatowych i innych organizacji zajmujących się edukacją szkolną.

W akcji 2 rozróżnia się dwa typy projektów. Pierwszy z nich to projekty partnerstw strategicznych wspierające wymianę dobrych praktyk, które zakładają wzmocnienie potencjału organizacji do działań na szczeblu międzynarodowym oraz wymianę metod, praktyk i idei. Drugi typ to projekty partnerstw strategicznych na rzecz innowacji mające na celu wytworzenie innowacyjnych rezultatów pracy intelektualnej lub propagowanie nowopowstałych rozwiązań oraz innowacyjnych idei.

Zespół Szkół w Raciborowicach, otrzymując dofinansowanie w wysokości 28 210,00 euro, został beneficjentem programu Erasmus+ i wspólnie ze szkołami partnerskimi z  Rumunii (szkoła koordynująca), Grecji, Hiszpanii, Włoch i Turcji realizuje projekt w ramach akcji 2 pt. “Healthy Eating, Active Living” (“Zdrowe jedzenie, aktywne życie”). Działania projektowe polegają na międzynarodowej współpracy szkół w celu wprowadzenia zmian, innowacji, dobrych praktyk, niezbędnych do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia. Przede wszystkim chodzi o zwiększanie osiągnięć młodych ludzi (szczególnie tych zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem szkoły lub z niskim poziomem umiejętności podstawowych), a także o podnoszenie jakości wczesnej edukacji i opieki oraz rozwijanie i wzmacnianie kompetencji zawodowych nauczycieli. W projekcie “Healthy Eating, Active Living”, realizowanym przez dwa lata (2016-2018), przewidziane są: międzynarodowe spotkania projektowe służące zarządzaniu projektem, działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom – spotkania dla kadry i uczniów, zarządzanie projektem i jego wdrażanie, w tym działania lokalne.

Pierwsze spotkanie projektowe odbyło się w Marsani w rumuńskiej szkole w dn. 16 – 22 października. Wzięły w nim udział delegacje nauczycieli ze wszystkich krajów partnerskich. Szkołę w Raciborowicach reprezentowała dyrektor Joanna Karyś-Róg oraz nauczycielki Jolanta Misiak-Banet i Renata Błaszczak. Spotkanie poświęcone było zarządzaniu i wdrażaniu projektu. Szczegółowo omówiono najbliższe działania projektowe angażujące uczniów: ankiety online, konkurs na logo projektu, założenie grupy na portalu eTwinning i Facebook’u, zorganizowanie  poszukiwania ciekawych i przede wszystkim zdrowych przepisów na tradycyjne potrawy, spośród których najlepsze zostaną opublikowane we wspólnej książce. Nie zabrakło również czasu na poznanie szkoły w Marsani, spotkanie z władzami lokalnymi, zwiedzanie Krajowej oraz smakowanie specjałów kuchni rumuńskiej.

*Informacje na temat programu Erasmus+ podano za http://erasmusplus.org.pl

erasmus