Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice jest beneficjentem Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” na lata 2021-2025, Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek Interwencji 1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa.

W 2022 roku Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w ramach zadania: „Dofinansowania dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.0 w ramach NPRCz 2.0” zakup 302 pozycji książkowych na kwotę 8 000,00 złotych do Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice i filii bibliotecznych.

Wszystkie pozycje zakupione w ramach realizacji zadania są odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania zgłaszane przez naszych czytelników, a można je znaleźć na stronie biblioteki w katalogu online, w zakładce „Nowości w ramach NPRCz 2.0” :

https://www.michalowice-gbp.sowa.pl/sowacgi.php?KatID=0&typ=repl&plnk=tem__Nowo%C5%9Bci+w+ramach+NPRCz+2.0&sort=bydate&view=1

Zapraszamy do lektury.