Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice oferuje użytkownikom biblioteki szeroki zakres e-usług

 1. dostęp on-line do katalogów bibliotecznych,
 2. dostęp do konta czytelnika,
 3. powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie zwrotu książek

Dostęp online do katalogów bibliotecznych

Dostęp jest możliwy ze strony internetowej biblioteki www.wmichalowicach.pl/biblioteka w katalogu online oraz www.michalowice-gbp.sowa.pl. Udostępniony jest Katalog księgozbioru biblioteki w Michałowicach oraz jej Filii w Raciborowicach i Więcławicach.

Dostęp do konta czytelnika

Czytelnicy posiadający konto w jednej z naszych bibliotek mają możliwość samodzielnego sprawdzania stanu konta czytelniczego w Internecie. Po uruchomieniu katalogu online, dostępnego na stronie  www.wmichalowicach.pl/biblioteka – w prawym górnym rogu znajduje się zakładka służąca otwieraniu konta pod nazwą „zaloguj”. Użytkownik loguje się na konto czytelnicze podając nazwisko i imię  oraz hasło tymczasowe (ustalone przy wizycie w bibliotece). Po poprawnym zalogowaniu czytelnik ma możliwość :

 • edytowania danych – poprawienia danych teleadresowych,
 • sprawdzenia tytułów książek wypożyczonych oraz przewidzianych terminów zwrotu,
 • sprawdzenia historii wypożyczeń,
 • zmienić hasło dostępu do konta.

Powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o zbliżającym się terminie zwrotu książek

Przed upływem terminu zwrotu wypożyczonych książek, rozsyłane są do czytelników e-maile przypominające o zbliżającym się terminie zwrotu. Usługa ta jest dostępna tylko w przypadku, gdy czytelnik poda swój adres e-mailowy i zostanie on przez pracownika biblioteki zapisany w systemie lub czytelnik sam dokona wpisu, po uprzednim zalogowaniu się na swoim koncie. System wysyła automatycznie e-maile do czytelników, którzy:

 • wypożyczyli książki i dobiega końca termin ich wypożyczenia,
 • przetrzymali książki, przypominając o konieczności zwrotu egzemplarzy,
 • zamówili w bibliotece książkę, która była w danej chwili niedostępna: po zwróceniu egzemplarza przez innego czytelnika, system wysyła e-maila do pierwszej osoby w kolejce oczekujących na książkę, zawiadamiając ją o możliwości odebrania książki w bibliotece.

Zachęcamy do korzystania z zakładki NOWOŚCI, która jest przez nas na bieżąco aktualizowana.

kat-sowa


Instrukcja korzystania z katalogów elektronicznych oraz zarządzania kontem czytelnika

Wyszukiwanie dokumentów w katalogach

Przeglądanie katalogów elektronicznych w systemie SOWA jest możliwe przez Internet. Można sprawdzić, czy interesująca nas książka znajduje się w zbiorach Biblioteki i czy jest aktualnie dostępna. W tym celu należy wejść na stronę internetową Biblioteki – www.wmichalowicach.pl/biblioteka w Katalog online. Wyszukiwanie odbywa się we wszystkich bibliotekach na terenie naszej gminy, ponieważ katalogi zostały połączone.

W wyszukiwarce należy wskazać jedno z podstawowych kryteriów wyszukiwania, np. nazwisko i imię, tytuł, tytuł serii. Pełna lista kryteriów wyszukiwania wyświetli się po kliknięciu myszką w jedno z wyżej wymienionych pól. Nazwisko i imię autora wpisujemy w poniższy sposób: nazwisko odstęp (spacja) imię np. Wyspiański Stanisław, Przetacznik-Gierowska Maria. Wielkość liter wprowadzanych do okien wyszukiwarki nie ma znaczenia. Każdy opis książki zawiera informację o dostępności danego egzemplarza w placówce (Michałowice, Raciborowice, Więcławice). Aby przejść do nowego wyszukiwania należy ponownie kliknąć w przycisk „wyszukiwanie”.

Obsługa Konta czytelnika

Każdy Czytelnik zarejestrowany może w dowolnym momencie, po zalogowaniu się, sprawdzić stan swojego konta

Należy wejść na stronę www.wmichalowicach.pl/biblioteka i wybrać Katalog online. Po uruchomieniu katalogu internetowego w prawym górnym rogu znajduje się zakładka służąca otwieraniu konta pod nazwą „zaloguj”. Po zalogowaniu wyświetli się okno, w którym należy wpisać Identyfikator oraz Hasło. W polu Identyfikator wpisujemy nazwisko i imię (lub nr karty znajdujący się pod kodem kreskowym), w polu Hasło wpisujemy swoje hasło i klikamy „zaloguj”.

Po zalogowaniu się można sprawdzić:

 1. Stan konta klikając w poszczególne opcje:

a/ WYPOŻYCZENIA – stan bieżących wypożyczeń, terminy wypożyczeń i zwrotów.

b/ HISTORIA – historia ostatnich 100 wypożyczeń.

2. Dokonać zmiany hasła – pierwsze hasło  czytelnik otrzymuje  od bibliotekarza, które następnie można samodzielnie zmienić  wybierając opcję „ZMIEŃ HASŁO” W celu zmiany hasła dostępu do własnego konta należy zalogować się na konto. Otworzy się okno, w którym należy podać stare hasło (ustalone w bibliotece), następnie wpisać nowe hasło, powtórzyć je i kliknąć na „zmień hasło” .

 1. Poprawić dane teleadresowe – w tym celu należy kliknąć „edycja danych” i poprawić: adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail.
 2. Po zakończeniu sesji kliknąć „wyloguj”.