W ubiegłym roku biblioteka Publiczna Gminy Michałowice zakończyła udział w europejskim projekcie pt. “Sieć na kulturę” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.W ramach warsztatów wybraliśmy dwie ścieżki tematyczne – „Dziennikarstwo online” oraz „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Dzięki udziałowi w projekcie pozyskaliśmy laptopy i tablety dla naszej biblioteki o wartości 10 974 zł oraz podnieśliśmy kwalifikacje zawodowe pracowników i rozwinęliśmy kompetencje cyfrowe dzieci i młodzieży z terenu gminy Michałowice w wieku 10-18 lat. Pozyskany sprzęt komputerowy już wkrótce będzie służył naszym Czytelnikom do nauki, pracy i zabawy.