Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy „Ocalić od zapomnienia”, który odbędzie się 17 listopada o godz. 15.00 w Klubie Seniora w Masłomiącej (budynek sołectwa). Powstała ona dzięki zaangażowaniu wielu aktywnych seniorów, szczególnie z Masłomiącej, Więcławic Dworskich i Michałowic, którzy użyczyli nam zdjęć i podzielili się wrażeniami z minionych dni.

Dla seniorów będą to wspomnienia, czasem zabawne a czasem wyciskające łezkę wzruszenia.

Dla młodego pokolenia może to być wycieczka w przeszłość, wcale nie tak odległą, ale jakże różną i pouczającą.

Wystawa  powstała w ramach projektu “Podziel się czasem”, realizowanego przez Fundację Laboratorium Inspiracji Społecznych, finansowanego ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.