Od 4 października planujemy uruchomić zajęcia dla dzieci i dorosłych w CKiP. Dopóki będzie to możliwe, będą się one odbywały w formie stacjonarnej (z uwagą śledzić będziemy bieżące wytyczne).

Zapisy na zajęcia uruchomimy 6 września w formie online. Zapisy będą trwać do 20 września.

Formularz do zapisów będzie dostępny w zakładce na naszej stronie www.wMichalowicach.pl

 1. Pierwszeństwo udziału w zajęciach mają mieszkańcy gminy Michałowice oraz osoby kontynuujące zajęcia z poprzedniego semestru.
 2. Osoby uczestniczące w zajęciach w ubiegłym semestrze, chcące kontynuować naukę, proszone są o zapis poprzez formularz dostępny na stronie od 6 – 20 września.
 3. Osoby, które zapisały się na zajęcia odbywające się w formie stacjonarnej, jednocześnie deklarują chęć kontynuacji tych zajęć w formie online ( w razie zmiany wytycznych rządowych odnośnie prowadzenia zajęć).
 4. Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na zajęcia.
 5. Osoby, które zostaną przyjęte na zajęcia, otrzymają informację za pomocą SMS do dnia 28 września.
 6. Jeśli na zajęcia nie zapisze się minimalna wymagana liczba chętnych, zajęcia nie zostaną otwarte.

  W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem: 535 029 009.

STACJA BADAWCZA

Instruktor: Alicja Brzezowska
Terminy: jeden piątek w miesiącu (terminy do ustalenia)

Październik

Anatomia motyla – obrazy ze skrzydeł motyli.

Warsztaty dla dzieci i dorosłych, będące połączeniem zajęć przyrodniczych i artystycznych. W pierwszej części uczestnicy będą mogli poznać szczegóły budowy motyla i funkcje pełnione przez poszczególne części jego ciała. Odpowiemy sobie m.in. na pytania: Dlaczego motyle są kolorowe? Do czego służą czułki? Jak powstaje barwa strukturalna? Czemu ćmy są włochate? Będziemy przyglądać się skrzydłom motyli pod mikroskopem. Następnie każdy uczestnik zajęć wykona kompozycję ze skrzydeł martwych tropikalnych motyli, którą oprawi w szklaną antyramę i zabierze ze sobą. P.S. Żaden motyl nie zostanie uśmiercony na potrzeby zajęć. 

Cena warsztatów: 30 zł od osoby

Listopad

Co zjadła sowa?

Warsztaty przyrodnicze dla dzieci i młodzieży. Na zajęciach dowiemy się sporo o sowach, przyjrzymy się ich obyczajom, poznamy gatunki sów gniazdujące w Polsce, nauczymy się odróżniać ich odgłosy i poznamy supermoce tych pięknych ptaków. Każdy uczestnik wykona sekcję wypluwki sowy uszatej i na podstawie analizy budowy czaszki w niej znalezionej ustali jakiego gryzonia zjadła sowa.

Cena warsztatów: 20 zł od osoby

Grudzień

Robimy własne mydło

Zajęcia chemiczne przeznaczone dla dzieci powyżej 8 roku życia.

W trakcie warsztatów będziemy poznawać reakcję zmydlania i tworzyć mydło na bazie wodorotlenku sodu, oliwy z oliwek i wosku pszczelego. Każdy uczestnik sporządzi kostkę własnego mydła wzbogacając ją wybranymi przez siebie ziołami i olejkami zapachowymi.

Cena warsztatów: 25 zł od osoby

Styczeń

Załamanie i odbicie

Warsztaty dla dzieci i młodzieży, na których będziemy bawić się światłem. W ruch pójdą soczewki, pryzmaty i lustra. Głównym punktem zajęć będzie samodzielna konstrukcja peryskopu przez każdego z uczestników.

Cena warsztatów: 25 zł od osoby

KLUB MŁODEGO ARTYSTY

Zajęcia plastyczne dla dzieci, które chcą odkrywać świat kolorów, różnorodnych technik i dziedzin. Na warsztatach będziemy rozwijać w sobie „Małego Artystę” w radosnej atmosferze poprzez tworzenie dzieł plastycznych, rozwijając techniki manualne, raczkując w terminach z historii sztuki i dobrze się przy tym bawiąc.

Instruktor: Aneta Śliwa – urodzona 05.11.1990 r. w Krakowie. Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego w Krakowie o specjalizacji reklama wizualna. Uczestniczka półrocznego wyjazdu stypendialnego Erasmus we Włoszech na Accademia di Belle Arti di Lecce. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wydziału rzeźby. Dyplom realizowała w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego w 2014 r za który dostała wyróżnienie z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendystka stypendium rektora na ASP w Krakowie w latach 2012/13 i 2013/14 za wysokie wyniki i osiągnięcia na wydziale. Interesuje się ceramiką, małą formą rzeźbiarską oraz rysunkiem. Uczestniczka wielu plenerów i wystaw w kraju i za granicą. Strona artystki: www.anetasliwa.pl

Termin: czwartek godz. 14.30-15.30 (grupa 5-7 lat)
Koszt: 200 zł

[Zajęcia Anety Śliwy „Rysunek i malarstwo” dostępne w filii CKiP w Więcławicach. Patrz: oferta filii].

RYSUNEK ODRĘCZNY

Zajęcia bazują na szkicach  z natury i wyobraźni, które stają się pretekstem do zapoznania z zagadnieniami rysunku i malarstwa takimi jak:
– przedstawianie przestrzeni na płaszczyźnie – nauka perspektywy
– kompozycja rysunku
– konstruowanie brył
– światłocień i cieniowanie
– walor
– kolor
Spotkania mają na celu nie tylko rozwijanie talentu plastycznego u dzieci, ale także twórczego i nieszablonowego myślenia oraz własnej kreacji formy. Zajęcia trwają 90 min i prowadzone są dla dzieci od 9 roku życia.

Instruktorka: Katarzyna Karolak-Sadowska ukończyła Wydział Architektury na Politechnice Krakowskiej uzyskując dyplom z akredytacją Royal Institute of British Architects – prestiżowej organizacji o uznanym statusie międzynarodowym, akredytującej wyższe uczelnie architektoniczne. Podczas studiów miała szczęście uczęszczać na wykłady wybitnej postaci – prof. Wiktora Zina, znanego szerzej jako gospodarza kultowego cyklu telewizyjnego „Piórkiem i węglem”. Zawodowo czynny architekt, posługuje się rysunkiem odręcznym w różnych technikach – ołówku, piórku, węglu, pasteli, akwareli. Prywatnie mama, pełna energii i entuzjazmu do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Instruktorka: Aneta Śliwa – urodzona 05.11.1990 r. w Krakowie. Ukończyła Państwową Ogólnokształcącą Szkołę Sztuk Pięknych im. Józefa Czapskiego w Krakowie o specjalizacji reklama wizualna. Uczestniczka półrocznego wyjazdu stypendialnego Erasmus we Włoszech na Accademia di Belle Arti di Lecce. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie wydziału rzeźby. Dyplom realizowała w pracowni prof. Bogusza Salwińskiego w 2014 r za który dostała wyróżnienie z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Stypendystka stypendium rektora na ASP w Krakowie w latach 2012/13 i 2013/14 za wysokie wyniki i osiągnięcia na wydziale. Interesuje się ceramiką, małą formą rzeźbiarską oraz rysunkiem. Uczestniczka wielu plenerów i wystaw w kraju i za granicą.

Koszt zajęć: 350 zł/semestr
Termin: wtorki, czwartki, poniedziałki (w zależności od grup)
Czas trwania: 1,5h

FiT KiD Games

Zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 5-8 lat. Jak zachęcić dzieci do sportu? Zaproponować im ciekawe i wciągające gry ruchowe! Dzieci nie mogą nie nadawać się do sportu. W sporcie jest miejsce dla każdego. Nie każdy młody człowiek zostanie mistrzem sportu, ale wszyscy mogą czerpać z tego, co daje ruch i aktywność fizyczna – to nie tylko zdrowie, ale również dobra zabawa. Sport, a już w szczególności gry, nie tylko zapewniają rozwój fizyczny, ale kształtują z uczestników lepszych ludzi – zaradnych, sprytnych, potrafiących współpracować z innymi. Sport po prostu uczy życia. FiT KiD Games to atrakcyjne zajęcia, z których każdy wychodzi z uśmiechem na ustach. Jednocześnie są to zajęcia skuteczne w walce z wadami postawy ciała, budują sprawność, rozwijają cechy motoryczne i kształtują takie kompetencje u dzieci, jak kreatywność, samodzielność, zdolność koncentracji, kontrolowanie emocji, radzenie sobie z porażkami, umiejętność komunikacji, zdolności społeczne i postawę zwycięzcy. FiT KiD Games to autorski program, w którym wykorzystywany jest powszechnie dostępny sprzęt sportowy i rekreacyjny, ale w niestandardowy sposób. Dzięki ciekawym i wciągającym grom ruchowym, nawet najbardziej niechętne do ruchu dzieci wstają z ławek i ochoczo biorą udział w rywalizacji, aby na koniec z uśmiechem i w mokrej koszulce wrócić do domu.

Instruktor: Maja Moczyńska-Papka
Cena: 250 zł za semestr
Termin: wtorek, godz. 15:00-16:00 (grupa 5-8 lat)
Czas trwania: 1h

CHEERLEADERS

Cheerleading jest dyscypliną sportową, szczególnie popularną w Stanach Zjednoczonych. Z każdym rokiem cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród polskich dzieci i młodzieży. Dzięki organizacjom propagującym cheerleading, tancerze mogą rywalizować ze sobą na szczeblu ogólnopolskim i międzynarodowym. Treningi cheerleadingu są połączeniem tańca, gimnastyki i akrobatyki.

Instruktorka: Lidia Stefańska. Jako instruktor posiada najwyższe uprawnienia trenerskie. Nieustannie szkoli się zarówno z cheerleadingu jak również akrobatyki i motoryki tancerzy. Do największych sukcesów trenerskich należy zdobycie tytułów Mistrzowskich Polskiego Stowarzyszenia Cheerleaders i Polskiego Związku Sportowego Cheerleadingu w 2018r., a także reprezentowanie Polski w czasie Mistrzostw Europy w Holandii w 2017r. oraz w Atenach w 2018r. W pracy z dziećmi i młodzieżą kładzie nacisk na precyzję i siłę wykonywanych elementów, a także na pozytywne relacje w grupie. Celem tworzonych grup jest start w turniejach cheerleaders oraz reprezentowanie Gminy Michałowice w ogólnopolskiej rywalizacji.

Koszt zajęć: 250zł/semestr
Termin: wtorki i czwartki: 15.30-16.45 – grupa młodsza, 17.00-18.15 – grupa starsza (zajęcia dla każdej z grup odbywają się 2 razy w tygodniu)
Czas trwania: 1h 15minut

BALET

Zajęcia oparte są o autorski program zajęć, zawierający naukę poszczególnych elementów tańca klasycznego, technikę prawidłowego ich wykonania, rozwijanie umiejętności pracy w grupie, nabywanie prawidłowej postawy oraz dyscypliny tanecznej podczas zajęć i publicznych występów. W grupach młodszych zajęcia oparte są w dużej mierze na zabawach muzycznych i ruchowych, ponieważ w wieku przedszkolnym, to właśnie poprzez zabawę dziecko poznaje świat i rozwija zdolności.
Grupy starsze kontynuują dalszą naukę z uwzględnieniem możliwości dzieci oraz zasadę stopniowania trudności. Jednak najważniejszym elementem zajęć jest wpływ na rozwój zainteresowań, pasji i miłości do sztuki, tak aby poprzez naukę, zabawę i przyjazną atmosferę, wywołać u każdego dziecka uśmiech na twarzy.

Instruktorka: Mariia Bieloumtseva – tancerka tańca współczesnego, choreograf, nauczycielka baletu i Modern-jazzu. Studentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie na kierunku taniec. Absolwentka choreografii i technik tańca na Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz XXX liceum ogólnokształcącego w Krakowie na kierunku aktor teatru tańca. Choreograf spektaklu dyplomowego „Microbiota”. Brała udział w takich spektaklach jak:”Polskie legendy taneczne”, „Homoangelicus”, „Zabiłem brata mego”, „Historia zwierząt bezdomnych”. Współtworzyła performance „kino grawitacyjne”, ”emotion incubator” w Krakowie i Jerozolimie. Uczestniczyła w licznych warsztatach tańca klasycznego, modern jazz, współczesnego, improwizacji, floorworku, tańca fizycznego, i gagi m.in. Gaga workshop with Ohad Naharin in Tel Aviv. Współpracuje również z Krakowskim Teatrem Tańca, Art Color Ballet.

Koszt: 250 zł/semestr
Termin: środa, g. 14.15 (4-5 lat), 15:10 (6-8 lat), 16:20 (9-10 lat)
29 września zajęcia organizacyjne w sali lustrzanej: godz. 15.00 – nowe chętne osoby zapisane przez formularz, 16.00 – osoby kontynuujące naukę (również konieczny zapis przez formularz).
*podział na grupy w indywidualnych przypadkach może ulec zmianie
Czas trwania: dla najmłodszej grupy: 45 minut, dla starszych grup: 1h


CAPOEIRA

Z wierzchu jest jak sama Brazylia, jak słoneczny dzień, radosna, rozśpiewana, żywiołowa i pełna entuzjazmu. Akrobacje zapierające dech w piersiach, szybkie kopnięcia i techniki wymykające się spojrzeniom. Jak oni to robią? PO PROSTU TRENUJEMY!
Otóż właśnie trening, trening i jeszcze raz trening. Co prawda rozśpiewany, czasem radosny, czasem zupełnie na poważnie, ale zawsze w pozytywnym nastroju i zawsze w wyznaczonym kierunku. Niekiedy bywa ciężko, ale obok są PRZYJACIELE, bo nie da się nauczyć Capoeira samemu. Potrzebujemy przyjaciół, osób do weryfikacji umiejętności, zwyczajnie wskazujących błędy czy dodających motywacji. Na treningu nie liczy się to, kim jesteś, jaki masz pogląd na świat, politykę i całą resztę. Tu liczy się Twój zapał, to, co umiesz i czego chcesz się nauczyć. Gdy zaczyna się trening, wszystkie sprawy zostają po drugiej stronie drzwi. Słychać tylko oddechy i DŹWIĘKI BERIMBAU. To instrument, który kołysze, pomaga odnaleźć tempo. Rytmy proste, powtarzalne jak mantra, pozwalają skupić się na technikach. Berimbau ustala rytm, w jakim toczy się RODA. Gra? Tylko z pozoru to nie jest trening. To jest prawdziwa esencja treningu Capoeira. Cała reszta bez tego to jakby ćwiczyć ruchy i układy w szachach, a nigdy nie zagrać z prawdziwym, myślącym przeciwnikiem. Capoeira wygląda jak taniec, lecz nie zapominaj, że przecież ma ULICZNE KORZENIE. Dlatego przygotowujemy się do realnych sytuacji, w których liczy się pewność siebie, ocena zagrożenia i refleks. Wiesz, że gdy trzeba bronić siebie i bliskich, wtedy tak naprawdę liczyć możesz tylko na siebie, na to jak szybko i mądrze potrafisz reagować. Capoeira jest sztuką, którą można zgłębiać przez całe życie. Doskonalimy swoją technikę, kształtujemy kondycję, uczymy się odwagi i rozwagi, ale przede wszystkim – doskonalimy siebie. A to daje nam najwięcej satysfakcji! NO I FRAJDY!
Capoeira to niesamowite połączenie rytmu, sztuki walki i akrobacji. Capoeira to narodowy sport i kultura Brazylii. To zdrowy tryb życia, ale także radość, zabawa i świetny sposób spędzania wolnego czasu.
Ćwiczyć ją mogą wszyscy bez względu na wiek, płeć czy kondycję fizyczną.
„Capoeira jest dla mężczyzn, kobiet i dzieci. Nie nauczy się jej tylko ten, kto nie chce” (Mestre Pastinha).

Instruktor: Sylwester Francês Gawenda – rozpoczął treningi w 1995 roku.
3 lata później na Summer Meeting w Hamburgu spotkał Mestre Nem.
W 2001 r przetarł szlak do ojczyzny Capoeira – Brazylii, gdzie po miesięcznym szkoleniu otrzymał stopień instruktora. Założyciel i obecny prezes OFC – Ogólnopolska Federacja Capoeira (od 2005 r). Zorganizował wiele zawodów Capoeira, obozów sportowych oraz festiwali kultury brazylijskiej. W 2009 założył pierwszą w Krakowie Akademię, w której uczy do dzisiaj. Jest autorem hymnu grupy Camangula. Stopień Professor otrzymał na Encontro da Pascoa w Hamburgu w 2013r. Po latach pracy włożonej w rozwój capoeira, dnia 15 kwietnia 2017 uznany zostaje jako Contramestre.

Koszt: 250 zł (grupa młodsza 4-6 lat, 45 min.), 300 zł (grupa starsza 7-12 lat, 60 min.)
Termin: środa 14.00-14.45 – grupa młodsza, 15.00-16.00 – grupa starsza.

Dodatkowa grupa z Sylwestrem Gawendą: sobota (zajęcia w filii w Więcławicach) – godz. 10.00 – grupa zaawansowana, godz. 11.00 – capoeira dla każdego (rodzice + dzieci)

[Zajęcia Capoeiry dostępne również w filii CKiP w Więcławicach z instruktorem Adamem Fabą. Patrz: oferta filii.]


PAWIE PIÓRA

Zespołu tańca ludowego działa w nowym składzie z nową instruktorką od 2 lat w Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach. Program obejmuje technikę tańców ludowych jak i elementy tańca klasycznego, gimnastykę, rytmikę oraz zabawy ruchowe.
Zespół prowadzi choreograf – Anna Chruścińska. Próby odbywają się z muzyką na żywo.

Koszt: 50 zł/semestr
Termin: wtorek godz. 16:00 (gr. młodsza: 45 minut, grupa starsza: 1,5h)

CERAMIKA

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia ceramiczne, które będą odbywać się w Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach oraz w naszej filii w Więcławicach. Osoby, które uczestniczyły w warsztatach w zeszłym roku zapraszamy do kontynuowania zajęć.

Program zajęć:

 • Poznawanie materiału – ugniatanie (wyrabianie) i lepienie z kulki
 • Poznawanie technik i narzędzi – proste lepienie z foremek, plastrów, wałków
 • Poznawanie technik zdobienia – kłoski, muszelki, trawy, koraliki, koronki
 • Malowanie ceramiki – angoby, akryle, szkliwienie

Przykładowe prace tworzone w trakcie zajęć:

 • Kwiaty i inne rośliny
 • Świat zwierząt
 • Gliniane stworki – duszki, potworki, smoki, dinozaury
 • Zaczarowana kuchnia – bajkowe miseczki, kubeczki, talerze, łyżki, widelce
 • Figurki bajkowych postaci
 • Prezenty z różnych okazji
 • Mozaika
 • Gliniane płaskorzeźby
 • Ozdobne kafelki
 • Czarodziejskie amulety i talizmany
 • Biżuteria: koraliki, bransoletki, wisiorki, zawieszki

Instruktorka: Ewa Tendera
Koszt: 400 zł
Termin: czwartek
Czas trwania: 1h

[Zajęcia z ceramiki z Ewą Tenderą dostępne również w filii CKiP w Więcławicach. Patrz: oferta filii.]


SKRZYPCE

W naszej ofercie zajęć muzycznych znajduje się nauka gry na skrzypcach. Prowadząca “wierzy, że nauka gry na skrzypcach jest pasjonującą przygodą”.

Instruktor: Krystyna Kleśny – jest nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi. Ukończyła Akademię Muzyczną w Krakowie. Była uczestniczką kursów metodycznych na Międzynarodowych Kursach Muzycznych im. Z.Brzewskiego
w Łańcucie.

Koszt: 450zł/semestr
Termin: wtorek, na godziny instruktorka umówi się indywidualnie
Czas trwania: 45 minut

GITARA

Na lekcjach gry na gitarze można poznać podstawy techniki klasycznej i fingerstylowej, zrobić kilka kroków w stronę lepszego rozumienia i czytania muzyki, a potem wykorzystać nowo nabyte możliwości, żeby zagrać ulubioną piosenkę. Zajęcia są indywidualne – trwają 30 minut, co pozwala na zupełne dostosowanie programu do potrzeb ucznia. Aktualnie, w zależności od sytuacji epidemicznej, prowadzone są w formie offline lub online. 

Instruktorzy: Dominik Plebanek, nauczyciel z 10 letnim stażem, laureat kilku festiwali (Bluesroads, Acoustic Guitar Battle, International Songwriting Contest), aktywny muzyk krakowskiej sceny muzycznej (występy solowe, duet Director’s Cat oraz gitarzysta w projekcie Ania Sama). Nadal kształci się pod okiem dr Piotra Domagały w KSJiMR na kierunku gitara jazzowa. 

Maciej Kozioł – gitarzysta, muzyk sesyjny, pedagog. Płynnie poruszający się w stylistykach takich jak: funk, jazz, rock, metal czy pop. Absolwent Instytutu Muzyki Uniwersytetu Zielonogórskiego na kierunku Jazz i Muzyka Estradowa, specjalność gitara jazzowa (w klasie dr Artura Lesickiego oraz mgr. Bogdana Skiedrzyńskiego). W 2020 roku ukończył studia muzyczne I stopnia. Uczestnik wielu warsztatów gitarowych prowadzonych przez tak znanych muzyków jak: Jacek Królik, Marek Raduli czy Marek Napiórkowski. Lider formacji Maciek Kozioł Trio, która w kwietniu nagrała swój materiał w warszawskim Nebula Studio. Związany z wieloma różnorodnymi w aspekcie stylistycznym projektami muzycznymi. Pracę jako pedagog rozpoczął od nauczania w jednej z prywatnych szkół muzycznych w Krakowie, w latach 2018-2021 roku prowadził liczną klasę gitary w głogowskiej Akademii Dźwięku, pracował również w szkole uczącej metodą gordonowską – Muzaza w Świdnicy.

Koszt: 450zł/semestr
Termin: instruktor umówi się indywidualnie
Czas trwania: 45 minut

[Zajęcia z gitary dostępne również w filii CKiP w Więcławicach. Patrz: oferta filii.]

PIANINO

Indywidualne zajęcia przeznaczone dla osób na każdym poziomie umiejętności. Naukę można zacząć od podstaw (podstawy teorii muzyki, gra z zapisu nutowego jak i akordowego, praca nad techniką gry oraz koordynacja rąk, kreowanie frazy muzycznej, umuzykalnianie), lub kontynuować poszerzanie zdobytych już umiejętności.

Instruktorzy:
Krzysztof Lepiarczyk – nauczyciel, pedagog, muzyk, instrumentalista, kompozytor. Instruktor gry na instrumentach: pianino, keyboard, akordeon. Na swoim koncie ma wiele koncertów w Polsce i za granicą z własnymi projektami oraz jako muzyk sesyjny. Lider zespołu Loonypark, który wydał 5 płyt studyjnych. W dorobku dwie płyty solowe. W tym roku ukaże się najnowsza do słów Adama Asnyka.

Koszt: 450 zł/semestr
Termin: dni i godziny do uzgodnienia z instruktorami indywidualnie
Czas trwania: 45 minut

[Zajęcia z pianina dostępne również w filii CKiP w Więcławicach. Patrz: oferta filii.]

WOKAL

Indywidualne lekcje obejmujące ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i dykcyjne, wprawki wokalne wraz z ćwiczeniami intonacyjnymi kształcącymi słuch muzyczny, interpretacja utworów z elementami aktorstwa i ruchu scenicznego. Zajęcia wokalne przeznaczone są dla wszystkich – zarówno dla kogoś kto chce doskonalić swój warsztat techniczny, jak i dla osób, którym brak wiary w swoje możliwości głosowe! Owoce naszych zajęć prezentujemy na występach oraz konkursach. Pracy nad wokalem towarzyszy ciepła atmosfera. 

Instruktorki: Gabriela Świerczek-Kurowska – Studentka krakowskiej Akademii Muzycznej na wydziale wokalno-aktorskim w klasie śpiewu solowego Pani Prof. Katarzyny Oleś-Blachy. Zanim rozpoczęła studia ukończyła Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza w Krakowie w klasie fortepianu prof. Elżbiety Bień. Jest laureatką wielu festiwali i konkursów krajowych jak i międzynarodowych. Między innymi: Grand Prix Festiwalu Talenty Małopolski, wyróżniona nagrodą „Młody talent roku” przyznawaną przez Starostę Powiatu krakowskiego, Główna nagroda za autorską kompozycję w Ogólnopolskim konkursie muzycznym organizowanym przez firmę CASIO, I nagroda na Międzynarodowym Festiwalu „Kultura Romansu” – Warszawa, I nagroda na Ogólnopolskim konkursie śpiewu klasycznego w Brzesku. W swoim dorobku artystycznym ma udział w spektaklu Opery Krakowskiej „Pan Marimba”, koncerty solowe z orkiestrą i chórem Krakowskiej Młodej Filharmonii, Orkiestrą dętą Akademii Muzycznej w Krakowie pod batutą Jarosława Ignaszaka, Orkiestrą Wojska Polskiego, Reprezentacyjną Orkiestrą Straży Granicznej, udział w koncertach „Perły Powiatu Krakowskiego”, duety z Mieczysławem Szcześniakiem oraz Panami Andrzejem i Jackiem Zielińskimi – liderami zespołu Skaldowie. Otrzymała stypendium artystyczne telewizji Polsat.

Milena Sołtys-Walosik – śpiewaczka Opery Krakowskiej, o której więcej informacji możecie Państwo znaleźć w wywiadzie : http://wsercupienin.nowotarski.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=21%3Awokalne-talenty-milena-walosik&catid=1%3Aaktualnoci&fbclid=IwAR0-MmM6ei8LcH47hlAU_I6A6GlfBxg_fzcYim0MiPMWAtA72h_mEKCR7WY

Koszt: 450 zł/semestr
Termin: dni i godziny do uzgodnienia z instruktorkami indywidualnie
Czas trwania: 45 minut

[Zajęcia z wokalu dostępne również w filii CKiP w Więcławicach. Patrz: oferta filii.]

JĘZYK ANGIELSKI DLA DOROSŁYCH

Zajęcia będą odbywały się w kameralnych grupach.

Instruktor: Wojciech Senisson – lektor języka angielskiego, native speaker. Posiada 10-letnie doświadczenie w nauczaniu Metodą Callana oraz 6-letnie doświadczenie w nauczaniu Direct English Method, 4-letnie doświadczenie w Pharmaceutical Business English, 5-letnie doświadczenie w Corporate Business English. Certyfikaty: ETS Global, Avalon Direct English. Doświadczenie jako lektor w firmach takich jak m.in.: TEVA Pharmaceuticals Polska, ELEKTRA, NetEnt, Samsung, Marketing Investment Group, Onninen, Samat, Karcher, Chomtech, Akamai oraz Szkoła Językowa MAK Callana.

Koszt: 300 zł/semestr
Termin: zajęcia odbywają się w poniedziałki, wtorki i piątki – godziny w zależności od grupy
Czas trwania: 1,5h

JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY


Instruktor: Justyna Kramarz – nauczyciel z pasją i wieloletnim stażem. Uważa, że nauka języka angielskiego może  być  wielką przygodą. W życiu  kieruję się zasadą ,iż nie ma rzeczy niemożliwych. Pani Justyna o swojej pracy mówi: „Moim celem jest  przełamywanie w uczniach  barier językowych. W mojej pracy staram się łączyć tradycyjną naukę z nowatorskimi i ciekawymi rozwiązaniami na przykład wykorzystując elementy muzyki i teatru. Ważne jest nie tylko nauczanie dzieci, ale  przede wszystkim wzbudzanie w nich pasji do poszerzania swoich umiejętności.”

Koszt: 250 zł
Termin: środa, godziny popołudniowe
Czas trwania: 60 minut

[Zajęcia z języka angielskiego dostępne również w filii CKiP w Więcławicach z lektorką Joanną Zakrzewską. Patrz: oferta filii.]

TANIEC NOWOCZESNY

Jest to mieszanka wielu popularnych stylów tanecznych takich jak: hip hop, disco dance, modern jazz, dancehall czy street dance. Odznacza się tym, że jest pozbawiony sztywnych zasad. Dzięki jego wszechstronności tancerz poznaje wiele technik i kroków przez co zajęcia są bardzo rozwojowe.

Instruktor: Kamil Nowak – tancerz, animator.

Koszt: 250 zł
Termin:
poniedziałek 16:00 – klasy 1-3 (SP),
poniedziałek 17:00 i piątek 16:00 – Zespół taneczny dla klas 5-8 SP (próby 2 razy w tyg.).
Czas trwania zajęć: 1h

[Zajęcia z tańca nowoczesnego dostępne również w filii CKiP w Więcławicach. Patrz: oferta filii.]

ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W NABORZE DO ZESPOŁU TAŃCA NOWOCZESNEGO. PRÓBY BĘDĄ ODBYWAŁY SIĘ W MICHAŁOWICACH 2 RAZY W TYGODNIU (PONIEDZIAŁKI, PIĄTKI)

TENIS STOŁOWY

Znany też jako ping-pong, gra, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza – singel) lub 4 osoby (gra podwójna – debel, mikst), polegająca na odbijaniu piłeczki rakietką tak, by przeleciała nad siatką lub obok siatki na drugą połowę stołu.  

Zajęcia to nie tylko rywalizacja pomiędzy doświadczonymi zawodnikami na dwóch stołach ale również wspaniała przygoda dla każdego nawet początkującego . Podzieleni jesteśmy na grupy zaczynając od podstaw, a kończąc na zdobywaniu punktów przy stole i wielkich turniejach!
1 Grupa początkująca– gry i zabawy ruchowe z rakietkami, podstawy gry w tenisa stołowego + ćwiczenia
2 Grupa średniozaawansowana – gry i zabawy ruchowe , doskonalenie techniki gry w tenisa stołowego + ćwiczenia, gry singlowe i deblowe.
3 Grupa zaawansowana– doskonalenie techniki gry w tenisa stołowego, nacisk w głównej mierze na gry singlowe, deblowe + ćwiczenia 

Pięknem tego sportu jest mocna rywalizacja oraz gra indywidualna która idealnie sprawdzi się dla zawodników którzy lubią polegać na własnych umiejętnościach podczas zdobywania punktów przy stole!

Instruktor: Mateusz Zieliński
Koszt: 150 zł
Termin: sobota
Czas trwania: 1.5h

[Zajęcia z tenisa stołowego dostępne również w filii CKiP w Więcławicach. Patrz: oferta filii.]