Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice oferuje lokal do wynajęcia pod małą działalność gastronomiczną typu kawiarnia, lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku, pod adresem: Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice. Lokal posiada wszystkie media i zaplecze.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 02 września 2019r.

Szczegółowe warunki składania ofert określa REGULAMIN dostępny na stronie biblioteki pod adresem:
https://bip.malopolska.pl/bpgmichalowice,a,1646501,regulamin-konkursu-ofert-na-wynajem-lokalu-uzytkowego.html

Administratorem Danych Osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice.