Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice oferuje lokal (13,83m2) + część foyer, do wynajęcia pod małą działalność gastronomiczną (mała kawiarnia, filia kawiarni itp.) już od października 2018 roku. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze budynku, pod adresem: Plac Józefa Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice.

Lokal posiada wszystkie media i zaplecze.

Oczekiwania Wynajmującego:

1. Najemca zobowiązany jest w przedstawionej ofercie do opisania koncepcji działalności gastronomicznej, mile widziana propozycja współudziału w imprezach organizowanych w budynku.

2. Najemca dokona na własny koszt aranżacji sali oraz wyposażenia pomieszczeń zgodnie z przepisami budowlanymi i sanitarnymi.

3. Najemca jest zobowiązany do uzyskania odpowiednich zezwoleń na prowadzenie działalności gastronomicznej od uprawnionych instytucji.

4. Minimalne godziny funkcjonowania: poniedziałek – piątek w godzinach 10-19.

Zapraszamy do składania ofert do dnia 20 września 2018r.

Oferta powinna zawierać:

– dane podstawowe (nazwa, imię nazwisko osoby uprawnionej do reprezentacji i zaciągania zobowiązań, adres/siedziba, forma działalności, NIP, Regon, adres do korespondencji, telefon, e-mail)

– przewidywany okres trwania prac remontowo-adaptacyjnych,

– opis koncepcji prowadzenia działalności.

Zapraszamy do obejrzenia lokalu w godzinach pracy biblioteki.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Administratorem Danych Osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Michałowice