Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od klientów serwisu wmichalowicach.pl oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika.

  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice, operator serwisu internetowego www.wmichalowicach.pl zawierającego możliwość zakupu biletów na wydarzenia oraz karnetów. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Centrum Kultury i Promocji nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@michalowice.malopolska.pl

  1. Jakie dane przetwarzamy?

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania lub pobytu

– numer telefonu

– adres poczty elektronicznej

– adres IP komputera

  1. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta oraz w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w serwisie www.wmichalowicach.pl

  1. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość z serwisem www.wmichalowicach.pl, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu www.wmichalowicach.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za bilety na wydarzenia i karnety sprzedane za pośrednictwem naszego serwisu;

– zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

– obsługi ewentualnych reklamacji;

– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

– monitorowanie aktywności użytkowników do celów analiz statystycznych;

– zapewnienie obsługi usług płatniczych;

– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  1. Jakie masz prawa do swoich danych osobowych?

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (z dniem 25 maja 2018 roku) masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Ochrony Danych Osobowych).

  1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletów/karnetów zawartej na odległość. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

  1. Czy dane podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim?

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Czy dane podlegają profilowaniu?

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  1. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane są przechowywane przez 5 lat, (zgodnie z wymaganiami fiskalnymi), licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W serwisie wmichalowicach.pl promadzimy wyłącznie dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość.

     10. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.