Miło nam poinformować, że Rekonstrukcja zabytkowego budynku na filię biblioteczną w Raciborowicach jest już na półmetku! Inwestycja jest współfinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura Biblioteki 2021-2025”. Celem priorytetu jest wzmocnienie potencjału i roli bibliotek publicznych, a realizowany w jego ramach Kierunek interwencji 2.1., służy:

  • dostosowaniu bazy infrastrukturalnej gminnych bibliotek publicznych do współczesnych standardów obiektów użyteczności publicznej;
  • stworzeniu warunków lokalowo-technicznych do rozwijania kompetencji społecznych i kulturowych mieszkańców, w tym służących podnoszeniu ich kompetencji czytelniczych;
  • zwiększeniu poziomu atrakcyjności świadczonych usług bibliotecznych, w szczególności poprzez odpowiednią aranżację przestrzeni i wyposażenie bibliotek.

Budynek objęty zadaniem to stara, ceglana stajnia podworska, która będzie w całości dostępna dla osób z niepełnosprawnościami dzięki Gminie Michałowice, która wystąpiła z wnioskiem o wsparcie odnowy lokalnych zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i otrzymała dofinansowanie na dostawę i montaż platformy schodowej.

Parter budynku będzie przeznaczony na wypożyczalnię materiałów bibliotecznych, a na piętrze  w otwartej przestrzeni znajdą się strefy: kącika dziecięcego, czytelni internetowej i czytelni prasy a także miejsce spotkań dla seniorów. Wokół budynku zostanie utworzona strefa zieleni z miejscami do odpoczynku i miejscami parkingowymi. Przebudowa zabytkowej stajni na bibliotekę jest pierwszym etapem rewitalizacji tego terenu.

Mamy nadzieję, że ten nieduży ale uroczy i klimatyczny budynek stanie się ulubionym miejscem dla wszystkich mieszkańców tej okolicy.