Chcesz się przyczynić do powstania bibliografii na temat naszej gminy?

Posiadasz książki, prace magisterskie i licencjackie lub inne dokumenty
o tematyce związanej z historią, kulturą lub innymi aspektami życia gminy?

Przynieś materiały, które posiadasz do biblioteki (do wglądu) lub skontaktuj się z Elżbietą Kwaśniewską tel.: 500 140 904, e-mail: elzbieta.kwasniewska@interia.pl “Naddłubniańskie Pejzaże”