Trzeci już tom Monografii Historycznej Gminy Michałowice, będący uzupełnieniem dwóch wcześniejszych, opisujących dzieje tych terenów od czasów prehistorycznych do roku 1949. Dzięki treścią zawartym w niniejszym tomie dowiadujemy sie o procesach, które ukształtowały obecny układ przestrzenny i architekturę miejscowości składających się na Gminę Michałowice w jej obecnych granicach. Poznajemy także korzenie lokalnej kultury, sztuki, obrzędów, zwyczajów, które – przekazywane z pokolenia na pokolenie – kształtowały miejscową ludność. [Przedmowa].