W dniu 8.07.2022 r. Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice ogłosił przetarg na wykonanie zadania pn. „Rekonstrukcja zabytkowego budynku na filię biblioteczną”. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach dofinansowania ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach Kierunku interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”, Priorytet 2 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. Planowany termin realizacji do 16 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą.

Ogłoszenie o zamówieniu – pobierz