Jest nam bardzo miło podzielić się wspaniałą informacją: rozpoczęliśmy zadanie pn.: „Rekonstrukcja zabytkowego budynku na filię biblioteczną” w Raciborowicach, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w kwocie 1 191 215,00 złotych.

Program MKiDN ma przede wszystkim dofinansować działania związane z dostosowaniem budynków do potrzeb współczesnych czytelników. Należy przez to rozumieć zarówno ich wyposażenie w niezbędny sprzęt, jak i budowę, modernizację czy też odpowiednią aranżację przestrzeni w budynku oraz w jego otoczeniu.

Budynek objęty zadaniem to stara, ceglana stajnia podworska, a projekt rekonstrukcji został uzgodniony z wojewódzkim konserwatorem zabytków. Przebudowa stajni na bibliotekę będzie pierwszym etapem rewitalizacji tego terenu. Strategicznym celem naszego projektu jest wzmocnienie roli i potencjału biblioteki poprzez utworzenie nowoczesnego centrum dostępu do wiedzy i kultury, integrujące społeczność lokalną, kultywujące historię regionu i dostępnego dla wszystkich grup wiekowych oraz osób niepełnosprawnych. Z konsultacji przeprowadzonych w ramach opracowania programu rewitalizacji wynikło iż mieszkańcy oczekują biblioteki, ale też poprawy jakości przestrzeni publicznej w centrum swojej miejscowości.

O dalszych postępach prac będziemy informować na bieżąco.