POLITYKA PRYWATNOŚCI ZGODNA Z RODO

Z związku z wprowadzeniem dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych określanych jako „RODO” lub „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, chcieliśmy poinformować o nowych zasadach przetwarzania Twoich danych, na jakich będzie się ono odbywało.

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od klientów serwisu wmichalowicach.pl oraz przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika.

  1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach z siedzibą przy Placu Piłsudskiego 2, 32-091 Michałowice, operator serwisu internetowego www.wmichalowicach.pl zawierającego możliwość zakupu biletów na wydarzenia oraz karnetów. Przestrzeganie zasad ochrony danych w Centrum Kultury i Promocji nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@michalowice.malopolska.pl

  1. Jakie dane przetwarzamy?

– imię i nazwisko

– adres zamieszkania lub pobytu

– numer telefonu

– adres poczty elektronicznej

– adres IP komputera

  1. Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta oraz w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie w serwisie www.wmichalowicach.pl

  1. W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość z serwisem www.wmichalowicach.pl, w tym do:

– umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z serwisu www.wmichalowicach.pl, w tym dokonywania transakcji i płatności za bilety na wydarzenia i karnety sprzedane za pośrednictwem naszego serwisu;

– zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

– obsługi ewentualnych reklamacji;

– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;

– monitorowanie aktywności użytkowników do celów analiz statystycznych;

– zapewnienie obsługi usług płatniczych;

– zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

  1. Jakie masz prawa do swoich danych osobowych?

Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO (z dniem 25 maja 2018 roku) masz prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. przed 25 maja 2018 r. – Generalny Inspektor Danych Osobowych, po 25 maja 2018 r. – Prezes Ochrony Danych Osobowych).

  1. Czy podanie danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy sprzedaży biletów/karnetów zawartej na odległość. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.

  1. Czy dane podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim?

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

  1. Czy dane podlegają profilowaniu?

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

  1. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane są przechowywane przez 5 lat, (zgodnie z wymaganiami fiskalnymi), licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W serwisie wmichalowicach.pl promadzimy wyłącznie dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży zawartej na odległość.