Bycie bibliotekarzem, to oprócz wypożyczania książek również ciągła praca nad podnoszeniem swoich kwalifikacji, szkolenia oraz uczestnictwo
w ciekawych projektach i warsztatach. Jednym z projektów, w którym obecnie bierzemy udział jest inicjatywa pt. „Sieć na Kulturę” Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”).

W ramach warsztatów wybraliśmy dwie ścieżki tematyczne – „Dziennikarstwo online” oraz „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”. Celem projektu jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników Instytucji Kultury, poprzez organizację szkoleń i dostęp do materiałów edukacyjnych, a także rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Dzięki udziałowi w akcji nasza biblioteka otrzyma nowy sprzęt (laptopy oraz tablety).

Jesteśmy już na półmetku. Za nami warsztaty z „Dziennikarstwa online”, w których uczestniczyli uczniowie ze szkół podstawowych z Więcławic, Michałowic oraz Gołczy. Podczas zajęć omawiane były zagadnienia z funkcjonowania mediów społecznościowych, zasady budowania bezpiecznego wizerunku online, narzędzia do publikacji blogów i treści video oraz wiele innych zagadnień.

Bardzo dziękujemy wszystkim uczniom za udział w warsztatach – Marlenie, Aleksandrze, Szymonowi, Dominikowi, Jarkowi, Emilce
i Ani. Dziękujemy również Pani Annie Falkowskiej, która była naszym trenerem, zawsze bardzo nas wspierała i służyła dobrą radą.

We wrześniu ruszamy z zajęciami w ramach „Projektowania graficznego z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych” i już dziś zapraszamy dzieci w wieku 10-14 lat do udziału! Szczegóły w bibliotece🙂

Zdjęcie przedstawia zrzut z ekranu komputera. Widać na nim komunikator internetowy za pośrednictwem, którego odbywa się spotkanie z dziećmi biorącymi udział w projekcie.
Zdjęcie przedstawia pięcioro dzieci. Dwie dziewczynki i trzech chłopców. Każde z nich trzyma w rękach zaświadczenie o wzięciu udziału w projekcie "Sieć na Kulturę"