ŚWIADCZENIA RODZINNE (OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Michałowicach informuje, że nowy okres zasiłkowy świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się 01 listopada 2016 r. i kończy 30 października 2017 r.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą od dnia 01 września 2016 r.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad br. następuje do dnia 30 listopada 2016 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada 2016 r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia 2016 roku. (art. 26 ust. 2a, 3 i 4 ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 114 z późn. zm.)

Zgodnie z Ustawą o świadczeniach rodzinnych (Dz. U z 2015 r., poz. 114 z późń. zm.) zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 674 zł.  netto miesięcznie. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne zasiłek rodzinny  przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764 zł. netto miesięcznie.

Jeżeli dochód rodziny przekracza powyższe kwoty pomnożone przez członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługującymi danej rodzinie w okresie zasiłkowym 2016/2017, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z art. 5 ust. 3a Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. 2015 r. poz. 114 ze zm.)

Rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, jest rok kalendarzowy 2015 (jeżeli natomiast po tym roku nastąpiła utrata bądź uzyskanie dochodu, zmiany te również brane są pod uwagę w przypadku ustalania prawa do świadczenia).

Informacje oraz wzory wniosków w sprawie ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz do specjalnego zasiłku opiekuńczego znajdują się również na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach .

Wnioski wraz z załącznikami, a także odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń rodzinnych można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Michałowicach od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek 8:00-18:00, wtorek–czwartek 8:00 –16:00, piątek 8:00 – 15:00 (nr tel. 12 387-87-70).

Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Michałowicach