Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb jest Stowarzyszenie Instytut Strumiłły we współpracy z Samorządem Gminy Michałowice. 

Nagrody im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb przyznawane są osobom fizycznym oraz osobom prawnym, działającym na rzecz gminy Michałowice, w celu wyróżnienia ich zasług, wybitnych osiągnięć i aktywności w promocji gminy, poprawie jakości życia jej mieszkańców, zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji wolontariatu.

Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb w roku 2016 w kategorii działalność społeczna, kulturalna, artystyczna decyzją Kapituły otrzymał ksiądz Ryszard Honkisz, proboszcz parafii pw. Św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, kustosz Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, Prezes Bractwa św. Jakuba Apostoła w Więcławicach Starych, Wiceprezes Parafialnego Klubu Sportowego „Jakub”, za inspirowanie i organizowanie działań związanych z wytyczeniem, utrzymaniem i promowaniem Szlaku św. Jakuba przebiegającego m.in. przez teren gminy Michałowice, za integrowanie wokół „jakubowej tematyki” środowisk naukowych, artystycznych, sportowych i samorządowych. Dzięki Księdza zaangażowaniu, charyzmie, Droga do Santiago de Compostela stała się bliższa mieszkańcom naszej gminy, symbol szlaku, muszelka, wpisał się w rodzimy krajobraz. Także za zmiany centrum Więcławic, odnowienie drewnianego kościoła parafialnego oraz założenie Parafialnego Klubu Sportowego „Jakub”.

Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb w roku 2016 w kategorii przedsiębiorca decyzją Kapituły otrzymał Stanisław Sieńko, twórca firmy „Luskar”,za pionierskie działania w latach 90-tych XX wieku w obszarze przedsiębiorczości, budowę solidnej firmy, która na trwałe wpisała się w michałowicki krajobraz, która daje zatrudnienie mieszkańcom gminy Michałowice i wspomaga ich w realizacji inwestycji budowlanych, a także za zainteresowanie sprawami lokalnymi i działalność na rzecz społeczności gminy Michałowice.

Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb w roku 2016 w kategorii specjalnej – wydarzenie roku decyzją Kapituły otrzymał Chór Zespołu Szkół w Michałowicach za wydanie płyty „Hop na ludowo” i produkcję teledysków ją promujących. Zebrane na płycie utwory cechuje niezwykły kunszt artystyczny, efekt ciężkiej pracy grona utalentowanych młodych ludzi, wspieranych przez zaangażowanych opiekunów. Kolejne koncerty chóru, promujące płytę, które odbywają się na imprezach o zasięgu ogólnopolskim zachwycają słuchaczy dając mieszkańcom gminy Michałowice kolejne powody do dumy.

Nagrodę im. Tadeusza Strumiłły – Szumiący Dąb w roku 2016 w kategorii uczeń decyzją Kapituły otrzymała Justyna Doros, absolwentka Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Więcławicach Starych, za ponadprzeciętne wyniki w nauce, za laury zdobywane w licznych konkursach zarówno naukowych jak i artystycznych i za zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego poprzez aktywny udział w wolontariacie.

Zwycięzcom gratulujemy! Kolejna edycja już za rok. Nominacje można zgłaszać do ok. II połowy lipca 2017 r.

strumila16

strumila9

strumila10

strumila12