Nowe miejsce na kulturalnej mapie Michałowic stało się faktem.

Od samego rana na placu przed budynkiem filii bibliotecznej w Raciborowicach została rozstawiona wystawa fotografii, ukazująca postęp prac przy rewitalizacji starej zabytkowej stajni na bibliotekę, którą można było podziwiać przez cały dzień.

Jako pierwsze na miejscu pojawiły się przedstawicielki Instytutu Książki,  Anna Kurtek i Agnieszka Lewandowska oraz niezastąpiona Dorota Furman – dyrektorka Powiatowej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jerzmanowicach.

Punktualnie o godzinie 10:00, przy asyście przybyłych gości, wójt gminy Michałowice, Antoni Rumian przeciął wstęgę, oficjalnie rozpoczynając działalność filii bibliotecznej, przy ul. Św. Małgorzaty 6.

Podczas inauguracji wszyscy zgodnie podkreślili jak ważna jest rola biblioteki w życiu człowieka. Pani dyrektor Anna Boczkowska, podziękowała tym, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego, klimatycznego  budynku i wyraziła nadzieję,  że będzie on ulubionym miejscem  wszystkich mieszkańców. Potem kolejno głos zabrali: wójt Antoni Rumian, przewodniczący Rady Gminy Daniel Gajoch, pani dyrektor  Dorota Furman oraz radny powiatu krakowskiego Jarosław Raźny. W imieniu dyrektora ds. organizacyjnych Instytutu Książki Roberta Kaźmierczaka, gratulacje przekazała pani Agnieszka Lewandowska.

Po części oficjalnej przyszedł czas na rozmowy między regałami, wśród książek, jak na prawdziwą bibliotekę przystało. Przy filiżance kawy toczyły się ciekawe dyskusje, wymiana doświadczeń i snucie planów na przyszłość. Serdecznie dziękujemy wszystkim  gościom za przybycie i miłe słowa, było nam bardzo miło Was gościć w tym szczególnym dniu.

Przy tej okazji, warto również wspomnieć, że filia będzie cały czas się rozwijała i  poszerzała swoją ofertę. Już teraz informujemy, że godziny pracy biblioteki w Raciborowicach zostały wydłużone i jest ona czynna również w soboty.