Przyjdźcie i delektujcie się muzyką mistrzów, która poruszy Wasze serca!

Orkiestra Wieniawa i Centrum Kultury i Pro­mocji w Michałowicach zapraszają na koncert „Wieniawa gra klasykę”. Tradycyjnie spotkamy się z publicznością w klimatycznych wnętrzach Dworzyszcza Wola w Woli Więcław­skiej dzięki uprzejmości Marka Pateckiego. Koncert odbędzie się 25 listopada o godz. 15:00 (wstęp wolny).

W konwencji jesiennych kon­certów orkiestra przygotowuje repertuar pod opieką Jarosła­wa Ignaszaka, a wykonuje go pod batutą gościnnie ją prowa­dzących dyrygentów. W ubiegłych latach byli to Manata­ka Shibaoka z Japonii oraz Chris Westover-Munoz z USA. W tym roku koncert popro­wadzi znakomita dyrygentka, puzonistka, skrzypaczka, peda­gog i tamburmajorka Justyna Chmielek-Korbut – laureatka wielu nagród w konkursach dy­rygenckich krajowych i między­narodowych za wyróżniającą się technikę dyrygencką oraz osobowość artystyczną. Dyry­gentka otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzic­twa Narodowego Programu Stypendialnego Młoda Polska, a także Programu Dyrygent – Rezydent Narodowego In­stytutu Muzyki i Tańca. Jest laureatką nagrody specjalnej dla najlepszego dyrygenta narodowości polskiej na II Warsaw Wind Ensemble Conducting Competition 2021. Justyna Chmielek-Korbut na co dzień prowadzi Orkiestrę Dętą Sobolów, która pod jej opieką stała się prawdziwym ambasado­rem kultury Polski oraz Województwa Małopolskiego, zdobywając najwyższe trofea na konkursach międzynarodo­wych i ogólnopolskich. Jest uczestniczką kursów mistrzowskich dyrygentury sym­fonicznej i symfoniczno-operowej, dyry­gentury dętych zespołów orkiestrowych oraz w zakresie gry na puzonie.

W repertuarze Orkiestry Wieniawa usły­szymy tego dnia utwory słynnych klasy­ków, takich jak W.A. Mozart, A. Dvorák czy S. Moniuszko, suitę „West Side Story” L. Bernsteina, utwory wokalne, a także ciekawe instrumentalne partie solowe. W „Concerto for vibraphone” (komp. Nathan Daughtrey) jako solista wystąpi Antoni Ignaszak – perkusista Orkiestry Wieniawa, który związany jest z muzyką od samego początku swojego życia. Jego pasja do dźwięków rozpoczęła się w mło­dym wieku, kiedy pierwszy raz usłyszał brzmienie orkiestry dętej. To był począ­tek fascynującej przygody, która od tego momentu kształtowała jego życie. Już w wieku 6 lat wstąpił do szkoły muzycz­nej, gdzie rozwijał swoje umiejętności pod okiem doświadczonych nauczycieli, jednak prawdziwą okazją do rozwoju jego talentu była Orkiestra Wieniawa. Antoni dołączył do niej w wieku zaledwie 7 lat i od tego czasu nieprzerwanie współtwo­rzy magiczne dźwięki tej grupy, grając na instrumentach perkusyjnych. Orkiestra Wieniawa, znana ze swojego wyjątkowe­go repertuaru i profesjonalizmu, umoż­liwiła Antoniemu nie tylko rozwijanie umiejętności muzycznych, ale także zdo­bywanie cennego doświadczenia oraz na­wiązywanie trwałych przyjaźni.

W utworze „Oblivion” partię solową na oboju wykona Natalia Mielnik, która w 2020 r. ukończyła Akademię Muzycz­ną w Katowicach, otrzymując stypen­dium rektora dla najlepszych studentów. W trakcie studiów zdała egzamin na Uniwersytet Muzyki i Sztuk Performa­tywnych we Frankfurcie do klasy oboju pierwszego oboisty Radio Symphony Frankfurt prof. Fabiana Menzela, na roczną wymianę. W swojej karierze orkiestrowej była pierwszą oboistką w orkiestrach zagranicznych: Neue Philharmonie Munchen – Niemcy, Ceuta Symphony Orchestra – Hisz­pania, Beethoven Symphoniker – Niemcy, Neue Philharmonie Berlin i Cyprus Youth Orchestra. Jest rów­nież zapraszana do wielu filharmonii w Polsce. Wystąpiła na Festiwalu Młodych Wirtuozów w Dubaju. Na­talia zdobyła wiele międzynarodo­wych nagród, między innymi: I nagro­dę na Międzynarodowym Konkursie Muzycznym w Moskwie, I nagrodę oraz stypendium na Międzynarodo­wym Konkursie Muzycznym Iscart w Szwajcarii. Obecnie naucza obo­istów z całego świata online, a jej uczniowie zdobyli czołowe miejsca w międzynarodowych konkursach.

Usłyszymy również „Arię Skołuby” i inne utwory w wykonaniu znako­mitego śpiewaka Marcina Korbu­ta, który przez wiele lat był solistą i tancerzem w Zespole Pieśni i Tań­ca Uniwersytetu Jagiellońskiego „Słowianki”, a także brał udział w koncertach z Moskiewską Naro­dową Akademicką Orkiestrą Naro­dowych Instrumentów Rosyjskich im. Ossipova pod dyr. Wladimira Andropowa, reprezentując Polskę jako solista wokalista i instrumentalista podczas Forum Kultur Słowiańskich w Moskwie, Paryżu i Strassburgu. Jest pedagogiem, multiinstrumentalistą i aranżerem, lau­reatem wielu konkursów instrumentalnych i wokalnych związanych z tradycyjną muzyką ludową oraz uczestni­kiem wielu projektów i przedstawień operowych w kraju i za granicą.