Nie masz czytnika e-booków? Wypożycz go w swojej Bibliotece!!!

Serdecznie zapraszamy czytelników Biblioteki Publicznej Gminy Michałowice do korzystania z bezpłatnych czytników książek elektronicznych, dzięki którym czytelnicy będą mieli łatwy dostęp do najnowszych pozycji e-booków. Do dyspozycji czytelników oddajemy 6 urządzeń, które można wypożyczyć w naszej bibliotece.

Regulamin wypożyczania czytników e-booków:

1. Czytniki e-booków można wypożyczyć w Bibliotece.

2. Z usługi wypożyczania e-czytników mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające kartę biblioteczną BPGM.

3. Można wypożyczyć 1 czytnik na okres 1 miesiąca z możliwością jednokrotnego przedłużenia terminu zwrotu o kolejny miesiąc, o ile nie został zamówiony przez kogoś innego.

4. Przedłużenia można dokonać najpóźniej w dniu terminu zwrotu.

5. Przy wypożyczaniu e-czytników korzystający zobowiązany jest do okazania karty bibliotecznej i podpisania oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu (u bibliotekarza).

6. Użytkownik ma prawo wgrać do pamięci czytnika dowolne e-booki.

7. Przed zwrotem czytnika użytkownik zobowiązany jest do usunięcia wszystkich wgranych przez siebie plików i oddania urządzenia w stanie takim jak go wypożyczył.

8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu praw autorskich do materiałów zamieszczanych na czytnikach przez użytkowników.