60. Konkurs Orkiestr Dętych Ziemi Krakowskiej

XX MAŁOPOLSKI FESTIWAL ORKIESTR DĘTYCH

Michałowice-Więcławice 2018

Zapraszamy do udziału w naszym festiwalu, święcie muzyki, które co roku odbywa się w Więcławicach Starych. Świetna muzyka przez cały dzień, orkiestry z całej Małopolski, integracja międzypokoleniowa, atrakcje dla dzieci i dla całej rodziny, przyjemna atmosfera w więcławickich ogrodach – to rzeczy, dla których warto do nas przyjechać 10 czerwca i spędzić z nami ten czas!

Dla zgłaszających się orkiestr publikujemy poniżej regulamin i kartę zgłoszenia, które można również pobrać stąd:

Regulamin XX Małopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych

Karta zgłoszenia XX Małopolski Festiwal Orkiestr Dętych 2018

REGULAMIN

I Cele:

Małopolski Konkurs Orkiestr Dętych organizowany jest celem integracji i promocji amatorskiego środowiska muzycznego Małopolski, a w szczególności orkiestr dętych. Zamierzeniem zmagań konkursowych jest podnoszenie jakości pracy artystycznej w orkiestrach dętych, ocena dorobku poszczególnych zespołów, doskonalenie warsztatu muzycznego, inspirowanie poszukiwań repertuarowych, prezentacja pracy dyrygentów jak i wymiana doświadczeń.

II Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach, Gmina Michałowice.

Centrum Kultury i Promocji w Michałowicach

Pl. J. Piłsudskiego 2

32-091 Michałowice

lub e-mail: mirek@ckip.com.pl

TERMIN KONKURSU: 10 CZERWCA 2018 r.

MIEJSCE: AMFITEATR W WIĘCŁAWICACH

III Uczestnictwo:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie zgłoszenia w terminie do dnia 10 maja 2018 r. na wyżej wskazany adres.

UWAGA – Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy zgłoszonych Orkiestr, pod warunkiem przekroczenia przewidywanej liczby zespołów – 25 Orkiestr!!!

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 535 029 009 [Mirosław Warchołek].

Dopuszcza się udział orkiestr z całej Polski i zespołów zagranicznych. Orkiestry te podlegają kwalifikacji, o której zostaną poinformowane w terminie do 2 tygodni od daty zgłoszenia.

IV Konkurs

a. Orkiestry występować będą w trzech kategoriach konkursowych. O przydziale do odpowiedniej kategorii decydować będzie skład orkiestry (bez dyrygenta):                                                                          

– mała orkiestra dęta  (do 22 osób)

– średnia orkiestra dęta (od 23 do 32 osób)

– duża orkiestra dęta (od 33 osób)

b. W zależności od liczebności zgłoszonych Zespołów, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia Konkursu w dwóch kategoriach – orkiestry małe (do 25 osób) i orkiestry duże (od 26 osób).

c. Repertuar obejmuje trzy lub cztery utwory dowolne (mile widziane kompozycje polskie oraz utwory o charakterze koncertowym). Zgłoszony repertuar nie podlega zmianie.

Prezentowany program nie może być powtórzeniem z roku ubiegłego.

ORKIESTRA NA CZAS PREZENTACJI KONKURSOWEJ UDOSTĘPNIA JURY PARTYTURY, WYCIĄGI BĄDŹ GŁOSY DYREKCYJNE WYKONYWANYCH UTWORÓW.

d. Czas prezentacji konkursowej

Maksymalny czas prezentacji nie może przekroczyć 20 minut. Łącznie z wejściem na scenę!

e. Kolejność prezentacji

Organizator ustala kolejność przesłuchań konkursowych na podstawie liczebności orkiestr i terminu zgłoszenia.

f. Skład zespołu

W przesłuchaniach biorą udział wyłącznie zespoły amatorskie o stałym składzie. Fakt uczestnictwa obcych muzyków musi być zgłoszony przed występem i zapowiedziany przez konferansjera.

g. Organizator na czas konkursu zapewnia krzesła, pulpity, zestaw perkusyjny, scenę odpowiednio zabezpieczoną przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Każdemu muzykowi przysługuje jeden posiłek.

V Jury i kryteria oceny:

  1. Konkurs oceniany będzie poprzez jury powołane przez Organizatora.
  2. Każda prezentacja oceniana jest według następujących kryteriów:

– intonacja

– technika i artykulacja

– zrównoważenie brzmienia orkiestry i plastyka gry

– rytmika

– realizacja elementów muzycznych

– interpretacja i poczucie stylu

– współpraca dyrygenta z orkiestrą

– dobór repertuaru, stopień trudności i poziom realizacji

– prezencja

– ogólny wyraz artystyczny

  1. Jury zobligowane jest do podania punktacji w formie protokołu i oceny w dniu kończącym zmagania konkursowe. Ogłoszenie wyników odbędzie się 10 czerwca 2018 r. – około godziny 21.00.
  2. Decyzje jury są ostateczne.

VI Nagrody i wyróżnienia:

 Zasady przyznawania miejsc we wszystkich kategoriach:

  1. Za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca w każdej kategorii orkiestra otrzyma dyplom oraz nagrodę finansową lub rzeczową.
  2. Jury może przyznać nagrody dodatkowe i specjalne oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach.
  3. Orkiestra, która zdobędzie nagrodę Grand Prix w roku kolejnym może wystąpić na Festiwalu poza konkursem.

VII Nagrody dodatkowe:

Nagrody specjalne, wyróżnienia, nagrody publiczności przyznawane będą dodatkowo w zależności od ilości fundatorów.

VIII Dyspozycje końcowe:

W sytuacjach problematycznych Organizator rozstrzyga spory regulaminowe.

KARTA ZGŁOSZENIA

XVIII MAŁOPOLSKI KONKURS ORKIESTR DĘTYCH

MICHAŁOWICE – WIĘCŁAWICE 10 czerwca 2018

Orkiestra  …………………………………………………………………….………………………………………

Imię i nazwisko prezesa orkiestry …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dyrygenta orkiestry.………………………………………………………………………………

Adres orkiestry do korespondencji……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy…………………………………………………………………………………………………..

E -mail …………………………………………………………………………………………………………………..

Liczba członków orkiestry (przedział wiekowy) ..………………………………………………………………..

Prezentowany repertuar …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..………………………………….

…………………………..…………………………………………………………………………………………….

Informacje o orkiestrze………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………………..……………………………………..

…………………………………………………………………………..…………………………………………………

………………………………………………………………………..…………………………………………………….

………………………………………………………………………………..…………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………..

(Czytelny podpis)……………………………………